Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 54-65 din 29.07.2021

HCL nr. 54-65 din 29.07.2021

 • 54. privind revocarea HCL nr. 34 din 27.05.2021 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, aprobat prin HG nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Neamț, cu modificările și compretările ulterioare
 • 55. privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan cu categoria de folosinta curti-constructii, in suprafata de 139 mp, strada Alexandru cel Bun, F.N., apartinand domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt, înscris in CF nr. 55591-UAT Horia
 • 56. privind vânzarea prin licitatie publica a terenului intravilan cu categoria de folosinta arabil, in suprafata de 3844 mp, strada Campului, F.N., apartinand domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt, inscris in CF nr. 55592 – UAT Horia
 • 57. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4295 din 09.05.2019 pentru terenuri – categoria de folosinta pasune, concesionar Troia Constantin
 • 58. privind modificarea Anexei din HCL nr. 6 din 30.01.2020 punctul V – Salarii pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate pe compartimente funcționale
 • 59. privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Horia, judetul Neamt, aflat in administrarea Consiliului Local Horia, Judetul Neamt
 • 60. privind aprobarea înregistrării in principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a unor imobile teren cale de acces, în suprafaţă totală de 284 mp., situate în intravilanul localităţii Horia, din Comuna Horia, Judeţul Neamţ, respectiv, completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Comunei Horia, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1356/200 I privind atestarea domeniului public al Judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007
 • 61. privind aprobarea înregistrării in principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a unor imobile construcţii- STAŢII DE POMPARE (SP3, SP4,SP I 0,SP I I), în suprafaţă totală de 27 mp., situate în intravilanul localităţii Cotu-Vameş, din Comuna Horia, Judeţul Neamt, respectiv, completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Comunei Horia, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007
 • 62. privind retragere drept de folosință gratuită teren, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulferioare
 • 63. privind revocarea HCL nr. 53 din 30.06.2021 privind acordarea unui drept pentru ocuparea temporară a unei suprafeţe totale de 1323 mp din domeniul public al comunei Horia, judeţul Neamţ în vederea realizării proiectului „lnfiinţare distribuţie gaze naturale şi racorduri în comuna Ion Creangă, satele Ion Creangă, Avereşti, Stejaru, Izvoru şi Recea, judeţul Neamţ”
 • 64. privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 9.001 mp – teren curți – construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului local Horia, aferent construcții proprietatea SC FRIVAS TRANS CONSTRUCT SRL Horia
 • 65. privind aprobarea înregistrării în principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a unor imobile-teren, în suprafață de 7714 mp., situat in localitatea Horia, din Comuna Horia, JudeţuI Neamţ, respectiv, completarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Comunei Horia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007

HCL nr. 54 din 29.07.2021

HCL nr. 55 din 29.07.2021

HCL nr. 56 din 29.07.2021

HCL nr. 57 din 29.07.2021

HCL nr. 58 din 29.07.2021

HCL nr. 59 din 29.07.2021

HCL nr. 60 din 29.07.2021

HCL nr. 61 din 29.07.2021

HCL nr. 62 din 29.07.2021

HCL nr. 63 din 29.07.2021

HCL nr. 64 din 29.07.2021

HCL nr. 65 din 29.07.2021

Sari la conținut