Consiliul Local

Hotărâri de Consiliu Local

H.C.L. 41 – 48 din 27.04.2023

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și documentației de avizare a lucrărilor de intervenție / a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE (ASFALTARE) STRĂZI ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ,...

H.C.L. nr. 24 – 40 din 31.03.2023

Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Pentru completarea HCL Horia nr. 2 din 31.01.2023 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA a unei...

H.C.L. nr. 18 – 22 din 28.02.2023

18. privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA a unei suprafețe de 200 mp teren și suprafața de 2800 mp teren ocupat temporar din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț în...

H.C.L. nr. 1 – 17 din 31.01.2023

1. privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023; 2. privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA a unei suprafețe totale de 1 mp teren din domeniul public al...

H.C.L. 153 – 160 din 21.12.2022

153. privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Horia, precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere; 154. privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a planului de...

H.C.L. 149 – 151 din 05.12.2022

149. privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 129/18.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ A COMUNEI HORIA, JUDETUL NEAMȚ" 150. privind modificarea...

H.C.L. 131 – 148 din 29.11.2022

131. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022; 132. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2023; 133. privind aprobarea vânzării...

H.C.L. 129, 130 din 18.11.2022

129. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI HORIA JUDEȚUL NEAMȚ" 130. privind implementarea proiectului "DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE...

H.C.L. 127, 128 din 11.11.2022

127. privind modificarea Anexei nr.2 din HCL nr. 122 din 21.10.2022 ptivind acordarea unui mandat special; 128. privind aprobarea Studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenție / indicatorilor tehnico-economici...

H.C.L. 119 – 126 din 27.10.2022

119. privind alegerea președintelui de ședință; 120. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2022; 121. privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Horia și participarea Consiliului Local Horia la cofinanțarea pentru...

H.C.L. 115 – 118 din 14.10.2022

115. privind aprobare PUZ "Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei hale de producție" în Comuna Horia, județul Neamț;116. privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea...

HCL 111, 112 din 29.09.2022

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad" Horia pentru anul școlar 2022-2023;privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al...

H.C.L. 103 – 114 din 29.09.2022

103. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;104. privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru proiectare și deschidere exploatare agregate minerale din perimetru Horia;105....

HCL 89-102 din 31.08.2022

89. privind alegerea președintelui de ședință;90. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;91. privind neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția...

H.C.L. 76 – 88 din 29.07.2022

76. privind modificarea unui articol din HCL nr. 65 din 30.06.2022;77. privind completarea HCL nr. 70 din 30.06.2022 privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Moto Mușatinii Roman;78. privind...

H.C.L. 53 – 64 din 26.05.2022

53. privind aprobarea participării în cadrul proiectului "EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - fondul Local,...

HCL 36-52 din 28.04.2022

36. privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Horia şi în administrarea Consiliului local al comunei Horia a unor bunuri imobile (construcţii), în vederea desfiinţării 37. privind aprobarea actului adițional la contractul de...

HCL 22-35 din 15.03.2022

22. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202223. privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere24. privind atribuire gratuită teren, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei...

HCL nr. 17-21 din 10.02.2022

17. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.202118. privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202219. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 108 din 26.11.2021 privind stabilirea...

HCL 1-16 din 27.01.2022

1. privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "AQUA NEAMŢ"2. privind modificarea Anexei din HCL nr. 6 din 30.01.2020, punctul VII - Salarii pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de...

HCL 113-119 din 23.12.2021

113. privind aprobarea planului achizițiilor publice pentru anul 2022114. privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice la nivelul comunei Horia pentru anul 2022115. privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de...

HCL 110-112 din 07.12.2021

110. privind aprobarea proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Horia județul Neamț", a indicatorilor tehnico-economici pentru această investiție precum și a cheltuielilor...

Sari la conținut