Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 46-53 din 30.06.2021

HCL nr. 46-53 din 30.06.2021

  • 46. privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „AQUA NEAMŢ”
  • 47. privind acordarea unui mandat special şi pentru modificarea HCL nr. 10 din 30.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „ECONEAMŢ”, dih Zona 2, judeţul Neamţ
  • 48. privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 500 p – teren curți construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului local Horia, aferent construcții proprietatea familiei Damian Petru și Damian Ana
  • 49. privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 626 mp – teren curți construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului local Horia, aferent construcții proprietatea domnului Gheorghiu Ciprian-Cătălin
  • 50. privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 591 mp – teren curți construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului local Horia, aferent construcții proprietatea doamnei Samoilă Dorina
  • 51. privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN S.A., aprobarea comisionului de garantare
  • 52. privind aprobarea înregistrării în principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a unor imobile având destinația de drumuri de acces și exploatație agricolă, în suprafață totală de 32.375 mp., situate în intravilanul şi extravilanul localităţilor Horia şi Cotu-Vameş, din comuna Horia, judeţul Neamţ, respectiv, completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Comunei Horia, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1356/200 I privind atestarea domeniului public al Judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007
  • 53. privind acordarea unui drept pentru ocuparea temporară a unei suprafeţe totale de 1323 mp din domeniul public al comunei Horia, judeţul Neamţ, în vederea realizării proiectului „lnfiinţare distribuţie gaze naturale şi racorduri în comuna Ion Creangă, satele Ion Creangă, Avereşti, Stejaru, Izvoru şi Recea, judeţul Neamţ”

HCL nr. 46 din 30.06.2021

HCL nr. 47 din 30.06.2021

HCL nr. 48 din 30.06.2021

HCL nr. 49 din 30.06.2021

HCL nr. 50 din 30.06.2021

HCL nr. 51 din 30.06.2021

HCL nr. 52 din 30.06.2021

HCL nr. 53 din 30.06.2021

Sari la conținut