Acasă 9 Consiliul Local 9 Categorie: HCL

HCL

HCL nr. 52 din 28.06.2024

Privind aprobarea principalelor cheltuieli legate de organizarea evenimentului "Ziua Comunei Horia" din data de ...

HCL nr. 51 din 28.06.2024

Privind salarizarea personalului din cadrul Primăriei comunei Horia, județul Neamț, începând cu 01.07.2024.

HCL nr. 50 din 28.06.2024

Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția, faza studiul de fezabilitate și indicatorii ...

HCL nr. 49 din 28.06.2024

Privind aprobarea realizării investiţiei: „Amenajare parcare strada Castanilor (Cimitir Horia), sat Horia, comuna ...

HCL nr. 47 din 28.06.2024

Privind aprobarea unui acord de parteneriat între UAT Horia și Asociația Sportivă Fotbal Kids Real Roman.

HCL nr. 44 din 30.05.2024

Privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de ...

HCL nr. 43 din 30.05.2024

Privind darea în administrare, către Școala Gimnazială "Carmen Sylva" - Horia cu structura Școala Gimnazială ...

HCL nr. 42 din 30.05.2024

Privind modificarea HCL nr. 37 din 30.04.2024 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 105 din 17.11.2023 ...

HCL nr. 41 din 30.05.2024

Privind acordul cu calea de acces propusă (drum acces propus) și stabilirea condițiilor de acces privind ...

HCL nr. 40 din 14.05.2024

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare ...

HCL nr. 36 din 30.04.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația ...

HCL nr. 37 din 30.04.2024

Privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 105 din 17.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru ...

HCL nr. 38 din 30.04.2024

Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației, a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 38 la H.G. nr. ...

HCL nr. 34 din 21.03.2024

Privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. I la Contractul de Finanțare nr. 145361 din 21.12.2022 în ...

HCL nr. 33 din 21.03.2024

Privind aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbustilor aflați pe domeniul public ...

HCL nr. 31 din 21.03.2024

Privind aprobarea apartenenței și includerea în domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț, a investiției ...

HCL nr. 30 din 21.03.2024

Privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și de consultanță ...

HCL nr. 28 din 21.03.2024

Privind înființarea Structurii Comunitare Consultative cu atribuții în organizarea activității de prevenire a ...

HCL nr. 27 din 21.03.2024

Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență ...

HCL nr. 26 din 21.03.2024

Privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului U.A.T Comuna Horia, județul Neamț, la data de 31.12.2023

HCL nr. 25 din 21.03.2024

Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Horia și în administrarea ...

HCL nr. 24 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația ...

HCL nr. 23 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația ...

HCL nr. 22 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia ...

HCL nr. 21 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia ...

HCL nr. 19 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia ...

HCL nr. 18 din 08.03.2024

Privind modificarea HCL nr. 4 din 31.01.2024 privind luarea unor măsuri de stimulare financiară și de premiere a ...

HCL nr. 17 din 08.03.2024

Privind aprobarea modificării suprafeței de 71645 mp (registrul cadastral 54250) teren din domeniul public al ...

HCL nr. 16 din 08.03.2024

Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Dl. Spătaru Mihai în vederea participării fiicei lor, Spătaru ...

HCL nr. 15 din 15.02.2024

Privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, în domeniul privat al ...

HCL nr. 14 din 08.02.2024

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Tehnic "Extindere Sistem de Monitorizare și ...

HCL nr. 13 din 08.02.2024

Privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor Fără ...

HCL nr. 12 din 08.02.2024

Privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Horia a doi consilieri locali care vor avea calitatea de ...

HCL nr. 11 din 08.02.2024

Privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 8 din 31.01.2024

Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2029

HCL nr. 7 din 31.01.2024

Privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă ...

HCL nr. 6 din 31.01.2024

Privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, Județul Neamț, pentru anul ...

HCL nr. 5 din 31.01.2024

Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia și în administrarea ...

HCL nr. 4 din 31.01.2024

Privind luarea unor măsuri de stimulare financiară și de premiere a unor categorii sociale de populație, din ...

HCL nr. 3 din 31.01.2024

Privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului ...

HCL nr. 2 din 31.01.2024

Privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru lucrările de amenajare a ...

HCL nr. 1 din 31.01.2024

privind revocarea HCL nr. 111 din 29.11.2023 privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 19.200 mp - teren ...

HCL nr. 129 din 21.12.2023

privind aprobarea procedurilor operaționale privind eliberarea documentelor de către compartimentele de ...

HCL nr. 126 din 21.12.2023

privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare valabilă din 01.01.2024 pentru persoanele fizice și juridice ...

HCL nr. 125 din 21.12.2023

privind aprobarea Planului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023, inclusiv modificările și completările ...

HCL nr. 124 din 21.12.2023

privind acordarea unui mandat special pentru ajustarea tarifelor asociate Contractului de delegare nr. ...

HCL nr. 123 din 21.12.2023

privind acordarea unui mandat special pentru ajustarea tarifelor asociate Contractului de delegare nr. ...

HCL nr. 122 din 21.12.2023

privind acordarea unui mandat special pentru stabilirea și aprobarea tarifelor asociate Contractului de delegare ...

HCL nr. 121 din 21.12.2023

privind retragerea comunei Gâdinți din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț" și modificarea actelor ...

HCL nr. 120 din 21.12.2023

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Horia în Adunarea ...

HCL nr. 118 din 12.12.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate "Extindere sistem de monitorizare ...

HCL nr. 117 din 12.12.2023

privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunei Horia și administrarea acestora de ...

HCL nr. 115 din 29.11.2023

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 și ...

HCL nr. 114 din 29.11.2023

privind aprobarea principalelor evenimente cultural-artistice, sociale și religioase care se desfășoară în luna ...

HCL nr. 113 din 29.11.2023

privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren în suprafață de 92.468 mp, având numărul cadastral 55512, situat ...

HCL nr. 112 din 29.11.2023

privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC ...

HCL nr. 111 din 29.11.2023

privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 19200 mp - teren curți - construcții, extravilan, aparținând ...

HCL nr. 110 din 29.11.2023

privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de ...

HCL nr. 108 din 29.11.2023

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile, aplicabile ...

HCL nr. 107 din 29.11.2023

privind însușirea Rapoartelor de FOLLOW-UP nr. CCNT/2023- 75377/13.11.2023, nr. CCNT/2023-75393/13.11.2023, a ...

HCL nr. 106 din 29.11.2023

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului local nr. 104 adoptată în ședința din 17.11.2023 privind ...

HCL nr. 105 din 17.11.2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de ...

HCL nr. 104 din 17.11.2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de ...

HCL nr. 103 din 17.11.2023

privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Horia, Județul Neamț

HCL nr. 102 din 1.11.2023

Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului ...

HCL nr. 101 din 1.11.2023

Hotărâre privind implementarea proiectului Modernizare (asfaltare) drumuri de exploatare în comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 93 din 31.10.2023

Hotărâre privind aprobarea accesului pe terenul proprietate publică a comunei Horia de către Toma Adrian-Ciprian, ...

HCL nr. 94 din 31.10.2023

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice contractuale din cadrul aparatului de ...

HCL nr. 95 din 31.10.2023

Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2020 privind înșusirea bunurilor care aparțin ...

HCL nr. 96 din 31.10.2023

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Horia pentru organizarea proiectului ...

HCL nr. 98 din 31.10.2023

Hotărâre prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiție din comuna ...

HCL nr. 99 din 31.10.2023

Hotărâre privind aprobarea realizării investiției: "Amenajare parcare strada Otilia Cazimir, sat Cotu-Vameș, ...

HCL nr. 100 din 31.10.2023

Hotărâre privind aprobarea realizării investiției: Amenajare parcare strada Crângului, sat Cotu-Vameș, comuna ...

HCL nr. 90 din 13.10.2023

Hotărâre de extindere a verificărilor privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului local, ...

HCL nr. 89 din 13.10.2023

Hotărâre privind înșușirea Rapoartelor de Follow-Up nr. 5378/20.01.2023 și nr. 58564/30.08.2023 privind modul de ...

HCL nr. 88 din 29.09.2023

Hotărâre privind darea în administrare, către "Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad" Horia, județul Neamț, a ...

HCL nr. 87 din 29.09.2023

Privind aprobarea înființării Serviciului de Asistență Comunitară SAC - la nivelul comunei Horia, județul Neamț, ...

HCL nr. 86 din 29.09.2023

Hotărâre privind aprobarea înființării "Serviciului de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal al Persoanei ...

HCL nr. 84 din 29.09.2023

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, Neamț în Comisia pentru ...

HCL nr. 83 din 29.09.2023

Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț, în Consiliul ...

HCL nr. 82 din 29.09.2023

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț, în Comisia ...
Sari la conținut