Legislație

\

Constituția României

\

Statutul comunei Horia, jud. Neamț

\

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ

\

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)

privind Statutul funcționarilor publici

\

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

\

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)

privind transparența decizională în administrația publică

\

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

\

LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998

privind bunurile proprietate publică*)

\

ORDONANȚA nr. 71 din 29 august 2002

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

\

LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)

serviciilor comunitare de utilități publice

\

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale

Sari la conținut