Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 67 – 73 din 31.08.2021

HCL nr. 67 – 73 din 31.08.2021

  1. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2021
  2. privind încheierea contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora cu SC O RANGE ROMÂNIA SA
  3. privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015-Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare
  4. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 5654 mp, strada Castanilor, F.N., aparținând qpmeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55590-UAT Horia
  5. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 4.501 mp, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț înscris în CF nr. 53532-UAT Horia
  6. privind neasumarea responsabilităților organizaril și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al Romanlei și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurllor educative, la nivelul comunei Horia
  7. privind alegerea președintelui de ședință

HCL nr. 67 din 31.08.2021

HCL nr. 68 din 31.08.2021

HCL nr. 69 din 31.08.2021

HCL nr. 70 din 31.08.2021

HCL nr. 71 din 31.08.2021

HCL nr. 72 din 31.08.2021

HCL nr. 73 din 31.08.2021

Sari la conținut