HCL nr. 67 – 73 din 31.08.2021

8/09/2021 | 2021

  1. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2021
  2. privind încheierea contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora cu SC O RANGE ROMÂNIA SA
  3. privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015-Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare
  4. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 5654 mp, strada Castanilor, F.N., aparținând qpmeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55590-UAT Horia
  5. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 4.501 mp, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț înscris în CF nr. 53532-UAT Horia
  6. privind neasumarea responsabilităților organizaril și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al Romanlei și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurllor educative, la nivelul comunei Horia
  7. privind alegerea președintelui de ședință
Sari la conținut