Asistență socială - documente tipizate

Icon
Model cerere diverse
Icon
Declarație pentru părinții plecați la muncă în străinătate
Icon
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului
Icon
Cerere-declarație pentru modificarea unor drepturi de asistență socială
Icon
Cerere-declarație pentru acordare drepturi de asistență socială
Icon
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
Icon
Cerere către judecătorie pentru delegarea temporară de autoritate părintească
Icon
Anexa concediu îngrijire creștere copil
Icon
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere, stimulentului de inserție, indemnizației lunare, sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii (către AJPIS)
Icon
Cerere pentru acordarea stimulentului educațional
Icon
Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
Icon
Cerere pentru prelungire contract de muncă ca asistent personal
Icon
Cerere de angajare ca asistent personal pentru persoană cu handicap
Icon
Cerere acordare/prelungire indemnizație echivalentă cu salariul asistentului personal