Acasă 9 Primăria Horia 9 Primar 9 Categorie: Dispoziții primar

Dispoziții primar

Dispozitia nr. 136 din 10.05.2024

Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Chițimuș Mariana, asistent personal al persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”.

Dispoziția nr. 134 din 08.05.2024

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Dispoziția nr. 131 din 29.04.2024

Privind plata indemnizației lunare acordate d-lui/d-nei Ciobanu Mariana Florenta, persoană încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații.

Dispoziția nr. 130 din 29.04.2024

Privind plata indemnizației lunare acordate d-lui/d-nei Lupan Ana, persoană încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații.

Dispoziția nr. 128 din 25.04.2024

Privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune Buza Mădălina-Vasilica.

Dispoziția nr. 120 din 23.04.2024

Privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, energie electrică pentru familia d-lui/d-nei Ghiorghiu Stelian.

Dispoziția nr. 119 din 23.04.2024

Privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, energie electrică și gaz natural pentru familia d-lui/d-nei Baciu Lina.

Dispoziția nr. 115 din 23.04.2024

Privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia d-lui/d-nei Popovici Gheorghe.

Dispoziția nr. 114 din 23.04.2024

Privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia d-lui/d-nei Gafița Silvia.

Dispoziția nr. 113 din 23.04.2024

Privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia d-lui/d-nei Cucu Constantin.

Dispoziția nr. 111 din 23.04.2024

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică pentru familia d-lui/d-nei Caiașu Elena.

Dispoziția nr. 110 din 23.04.2024

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru gaz și a suplimentului pentru energie electrică pentru familia d-lui/d-nei Lupu Anica.

Dispoziția nr. 108 din 22.04.2024

Privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț pentru anul 2024.

Dispoziția nr. 107 din 22.04.2024

Privind constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul de promovare în grad profesional a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț.

Dispoziția nr. 106 din 19.04.2024

Privind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei Iancu Daniela-Gena, având funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț.

Dispoziția nr. 102 din 16.04.2024

Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru buna desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Horia nr. 44

Dispoziția nr. 101 din 15.04.2024

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și numirea unui expert extern cooptat în vederea atribuirii contractului de servicii: „Delegare gestiune prin concesiune a serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 99 din 08.04.2024

Privind constituirea comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă și a Acordului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 98 din 08.04.2024

Privind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei Casian Camelia, având funcția contractuală de execuție de arhivar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 97 din 08.04.2024

Privind acordarea unui stimulent financiar în suma de 1500 lei doamnei Ionescu Elena-Simona pentru copilul nou-născut Ionescu Teodor Iulian

Dispoziția nr. 95 din 05.04.2024

Privind suspendarea dreptului la stimulent educaţional acordat doamnei Stănescu Irina-Loredana pentru minorul Radu Mihăiţă-Andrei

Dispoziția nr. 94 din 05.04.2024

Privind suspendarea dreptului la stimulent educaţional acordat familiei domnului Stănescu Piţu-Mugurel pentru minorii Copoţ Mihăiţă-Laurenţiu şi Stănescu Gheorghe

Dispoziția nr. 83 din 29.03.2024

privind menţinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componenţa familiei şi/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune

Dispoziția nr. 80 din 29.03.2024

privind plata indemnizației lunare acordată d-lui/d-nei Munteanu Columbia, persoana încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 79 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 78 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 77 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 76 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 75 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 74 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 73 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 72 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 71 din 26.03.2024

privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă al asistentului personal

Dispoziția nr. 70 din 26.03.2024

Cu privire la stabilirea începând cu data de 01.03.2024 a salariului doamnei Iancu Daniela-Gena, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar, gradatia 3, Compartimentul Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 69 din 26.03.2024

Cu privire la stabilirea începând cu data de 01.03.2024 a salariului doamnei Dăscăliței Elena-Ionela, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical, gradul 0, Compartimentul Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 64 din 19.03.2024

Privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și relația cu societatea civilă, precum și de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Dispoziția nr. 62 din 11.03.2024

Privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici, membrii titulari și membrul supleant în Comisia Paritară constituită la nivelul Primăriei comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 61 din 11.03.2024

Privind aprobarea procedurilor de lucru și a planului de intervenție pentru desfășurarea activității Serviciului de Asistență Socială – SAC- (899-CZ-PN-V) din cadrul Compartimentului de Asistență Socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia

Dispoziția nr. 60 din 11.03.2024

Privind aprobarea Codului Etic, Cartei Drepturilor Beneficiarilor și a chestionarului de măsurare a satisfacției beneficiarilor Serviciului de Asistență Socială din cadrul Compartimentului de Asistență Socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia

Dispoziția nr. 59 din 11.03.2024

Privind aprobarea materialelor informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul Serviciului de Asistență Socială din Compartimentul de Asistență Socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia

Dispoziția nr. 57 din 05.03.2024

Privind stabilirea dreptului la stimulent educaţional doamnei Negruţ-Mihaela Ramona pentru minora Coman Ştefania-Cătălina-Roberta

Dispoziția nr. 56 din 05.03.2024

Privind aprobarea planului de servicii pentru minorii Gogu Andrei-Vasile, Gogu Maria-Ionela, Gogu Luca-Matei și Gogu Alexandru-Nicolas

Dispoziția nr. 55 din 29.02.2024

Privind stabilirea indemnizației pentru personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese, domnul Mihăilă Sandu – viceprimarul Comunei Horia

Dispoziția nr. 54 din 29.02.2024

Privind stabilirea indemnizației pentru personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese, domnul Baciu Ioan-Cristian – primarul Comunei Horia

Dispoziția nr. 51 din 29.02.2024

Privind plata indemnizației lunare acordată d-lui/d-nei Murariu Meluta, persoană încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 50 din 29.02.2024

privind plata indemnizației lunare acordată d-nei Levardă Cristina, reprezentant legal al minorei Levardă Silvia-Ioana, persoană încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 49 din 29.02.2024

Privind plata indemnizației lunare acordate d-lui/d-nei Șerban Maria-Manuela, reprezentant legal al minorului Șerban Carlos-Gheorghe, persoană încadrată în grad de handicap „grav”, cu asistent personal, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 48 din 28.02.2024

Privind promovarea în grad profesional a doamnei Gură-Mare Ioana-Alexandra, din Compartimentul Resurse Umane, Stare Civilă, Monitorizare Proceduri Administrative, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, Județul Neamț

Dispoziția nr. 46 din 22.02.2024

Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, suplimentul pentru consumul de gaze naturale și a suplimentului pentru energie electrică în perioada sezonului rece 01.02.2024 – 31.03.2024 pentru familia d-lui/nei Francu Viorica

Dispoziția nr. 39 din 14.02.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 37 din 06.02.2024

Privind promovarea în treapta profesională a doamnei Adăscăliței Elena-Ionela, compartiment Sănătate, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, Județul Neamț

Sari la conținut