Dispoziții primar

Icon
Dispoziție primar nr.229 din 02.10.2018
 • privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sediului sectiilor de votare
Icon
Dispoziție primar nr.149 din 18.06.2018
 • privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
Icon
Dispoziție primar nr.147-148 din 14.06.2018
 • privind constituirea Comisiei locale pentru constatarea si evaluarea pagubelor pentru suprafetele de culturi agricole afectate/calamitate de diversi factori
 • privind acordare drepturi cuvenite domnului MURARU VASILE - persoana incadrata in grad de handicap „grav"
Icon
Dispoziție primar nr.146 din 12.06.2018
 • privind prelungirea contractului individual de munca al doamnei LEVARDA VALENTINA -LENUTA, asistent personal al persoanei cu handicap grav, pe perioada determinata
Icon
Dispoziție primar nr.139-145 din 31.05.2018
 • privind angajarea doamnei OPREA DOINA, asistent personal al persoanei cu handicap grav
 • privind angajarea doamnei OPREA DOINA, asistent personal al persoanei cu handicap grav d-nei/d-lui Paduraru Anica
 • privind reluarea dreptului la ajutor social familiei d-lui/nei Munteanu Fluture
 • privind suspendarea dreptului la ajutor social familiei d-lui/d-nei Barcan Petru
 • privind suspendarea dreptului la ajutor social familiei d-lui/d-nei Stanescu Dorei
 • privind încetarea dreptului la ajutor social familiei d-lui/d-nei Savin Mariana
 • privind incetarea dreptului la ajutor social familiei d-nei/d-lui ONU MARIA
Icon
Dispoziție primar nr.136-138 din 25.05.2018
 • privind încetarea contractului individual de munca al doamnei ONOFREI MARIA -RAMONA
 • privind angajarea doamnei ONOFREI MARIA • RAMONA, asistent personal al persoanei cu handicap grav
 • privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor si numirea unor experti externi cooptati in vederea atribuirii contractului de Proiectare si executie pentru obiectivul "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT"
Icon
Dispoziție primar nr.135 din 24.05.2018
 • privind stabilirea de masuri privind organizarea executarii si executarea in concret a prevederilor Ordinului comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1938/4735/2018
Icon
Dispoziție primar nr.133-134 din 21.05.2018
 • privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
 • privind aprobarea planului anual de inspectie fiscala asupra tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, stabilirea de atibutii privind activitatea de inspectie fiscala precum si elaborarea procedurii specifice privind inspectia fiscala la nivelul comunei Horia, judetul Neamt
Icon
Dispoziție primar nr.131-132 din 16.05.2018
 • privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei d-nei/d-lui Serban Profira
 • privind anularea procedurii de atribuire a contractului de Prestari servicii PT, DDE, DATC - „Modernizare şi Dotare Cămin Cultural În sat Cotu-Vameş, comuna Horia, judeţul Neamţ şi Dotare Cămin Cultural În sat Horia, comuna Horia, judeţul Neamţ", obiectiv finanţat prin fonduri nerambursabile Măsura 7.6.
Icon
Dispoziție primar nr.130 din 15.05.2018
 • privind încetarea plăţii indemnizaţiei echivalentă cu salariul asistentului personal acordată doamnei DĂNILĂ ELENA