Acasă 9 Primăria Horia 9 Primar 9 Categorie: Dispoziții primar

Dispoziții primar

Dispoziția nr. 83 din 29.03.2024

privind menţinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componenţa familiei şi/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune

Dispoziția nr. 80 din 29.03.2024

privind plata indemnizației lunare acordată d-lui/d-nei Munteanu Columbia, persoana încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 79 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 78 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 77 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 76 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 75 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 74 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 73 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 72 din 26.03.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 71 din 26.03.2024

privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă al asistentului personal

Dispoziția nr. 70 din 26.03.2024

Cu privire la stabilirea începând cu data de 01.03.2024 a salariului doamnei Iancu Daniela-Gena, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar, gradatia 3, Compartimentul Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 69 din 26.03.2024

Cu privire la stabilirea începând cu data de 01.03.2024 a salariului doamnei Dăscăliței Elena-Ionela, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical, gradul 0, Compartimentul Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 64 din 19.03.2024

Privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și relația cu societatea civilă, precum și de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Dispoziția nr. 61 din 11.03.2024

Privind aprobarea procedurilor de lucru și a planului de intervenție pentru desfășurarea activității Serviciului de Asistență Socială – SAC- (899-CZ-PN-V) din cadrul Compartimentului de Asistență Socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia

Dispoziția nr. 60 din 11.03.2024

Privind aprobarea Codului Etic, Cartei Drepturilor Beneficiarilor și a chestionarului de măsurare a satisfacției beneficiarilor Serviciului de Asistență Socială din cadrul Compartimentului de Asistență Socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia

Dispoziția nr. 59 din 11.03.2024

Privind aprobarea materialelor informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul Serviciului de Asistență Socială din Compartimentul de Asistență Socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia

Dispoziția nr. 62 din 11.03.2024

Privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici, membrii titulari și membrul supleant în Comisia Paritară constituită la nivelul Primăriei comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 57 din 05.03.2024

Privind stabilirea dreptului la stimulent educaţional doamnei Negruţ-Mihaela Ramona pentru minora Coman Ştefania-Cătălina-Roberta

Dispoziția nr. 56 din 05.03.2024

Privind aprobarea planului de servicii pentru minorii Gogu Andrei-Vasile, Gogu Maria-Ionela, Gogu Luca-Matei și Gogu Alexandru-Nicolas

Dispoziția nr. 55 din 29.02.2024

Privind stabilirea indemnizației pentru personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese, domnul Mihăilă Sandu – viceprimarul Comunei Horia

Dispoziția nr. 54 din 29.02.2024

Privind stabilirea indemnizației pentru personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese, domnul Baciu Ioan-Cristian – primarul Comunei Horia

Dispoziția nr. 51 din 29.02.2024

Privind plata indemnizației lunare acordată d-lui/d-nei Murariu Meluta, persoană încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 50 din 29.02.2024

privind plata indemnizației lunare acordată d-nei Levardă Cristina, reprezentant legal al minorei Levardă Silvia-Ioana, persoană încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 49 din 29.02.2024

Privind plata indemnizației lunare acordate d-lui/d-nei Șerban Maria-Manuela, reprezentant legal al minorului Șerban Carlos-Gheorghe, persoană încadrată în grad de handicap „grav”, cu asistent personal, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 48 din 28.02.2024

Privind promovarea în grad profesional a doamnei Gură-Mare Ioana-Alexandra, din Compartimentul Resurse Umane, Stare Civilă, Monitorizare Proceduri Administrative, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, Județul Neamț

Dispoziția nr. 46 din 22.02.2024

Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, suplimentul pentru consumul de gaze naturale și a suplimentului pentru energie electrică în perioada sezonului rece 01.02.2024 – 31.03.2024 pentru familia d-lui/nei Francu Viorica

Dispoziția nr. 39 din 14.02.2024

Privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă a asistentului personal

Dispoziția nr. 37 din 06.02.2024

Privind promovarea în treapta profesională a doamnei Adăscăliței Elena-Ionela, compartiment Sănătate, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, Județul Neamț

Dispoziția nr. 36 din 06.02.2024

Privind promovarea în treapta profesională a doamnei Iancu Daniela-Gena, compartiment Sănătate, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, Județul Neamț

Dispoziția nr. 35 din 06.02.2024

Privind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului Guzgă Constantin-Claudiu, având funcția contractuală de execuție de referent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 28 din 29.01.2024

Cu privire la stabilirea, începând cu data de 01.01.2024, a salariului doamnei ARIMAȘU ANA-ANCA, având funcția contractuală de execuție de bibliotecar, treapta IA, Gradația 4, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț.

Dispoziția nr. 27 din 29.01.2024

Cu privire la stabilirea, începând cu data de 01.01.2024, a salariului doamnei ADASCĂLITEI ELENA IOANA, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical debutant, gradatia 0, Compartiment Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 26 din 29.01.2024

Cu privire la stabilirea, începând cu data de 01.01.2024, a salariului doamnei IANCU DANIELA – GENA, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar debutant, gradatia 3, Compartiment Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 25 din 29.01.2024

Privind stabilirea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap „grav cu asistent personal”, personal contractual, angajați în cadrul Primăriei comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 23 din 25.01.2024

Privind constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul de promovare în grad profesional a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 21 din 22.01.2024

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”

Dispoziția nr. 20 din 22.01.2024

Dispoziție privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia d-lui/nei Pătru Gheorghe

Dispoziția nr. 19 din 22.01.2024

Dispoziție privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia d-lui/nei Agache Genoveva

Dispoziția nr. 18 din 22.01.2024

Dispoziție privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia dlui/nei Sofrone Maria

Dispoziția nr. 17 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, suplimentul pentru consumul de gaze naturale și suplimentul pentru energie electrică în perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 pentru familia domnului/doamnei Șurubaru Emanuel

Dispoziția nr. 16 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului/doamnei Fecioru Elena

Dispoziția nr. 15 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului/doamnei Bodron Cristian

Dispoziția nr. 14 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului/doamnei Ciuștea Floarea

Dispoziția nr. 13 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului Crețu Ioan

Dispoziția nr. 12 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului/doamnei Negruț Mihaela Ramona

Dispoziția nr. 11 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei doamnei Calalb Elena

Dispoziția nr. 10 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024, familiei domnului Pintilie Gabriel-Toader

Dispoziția nr. 9 din 17.01.2024

Dispoziție privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal” în perioada concediului de odihnă al asistentului personal

Dispoziția nr. 8 din 17.01.2024

Dispoziție privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal” în perioada concediului de odihnă al asistentului personal

Dispoziția nr. 7 din 17.01.2024

Dispoziție privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă al asistentului personal

Dispoziția nr. 6 din 15.01.2024

Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor a candidaților înscriși la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute, la sfârșitul perioadei de debut, din asistent medical debutant, nivel studii postliceale (PL), în asistent medical, nivel studii postliceale (PL), Compartiment Sănătate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamț

Dispoziția nr. 5 din 15.01.2024

Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor a candidaților înscriși la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute, la sfârșitul perioadei de debut, din asistent medical comunitar debutant, nivel studii postliceale (PL), în asistent medical comunitar, nivel studii postliceale (PL), Compartiment Sănătate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamț

Dispoziția nr. 3 din 09.01.2024

Dispoziție cu privire la desemnarea doamnei Popa Elena Manuela, inspector superior, în funcția de coordonator al Serviciului de Asistență Comunitară la nivelul comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 2 din 08.01.2024

Dispoziție privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A, aferent exercițiului bugetar 2023

Dispoziția nr. 1 din 05.01.2024

privind încetarea dreptului la stimulent educațional pentru domnul Ionescu Costel-Valerian pentru minorii Ionescu Nicolae-Andrei și Ionescu Andrada-Elena

Dispoziția nr. 453 din 29.12.2023

privind plata indemnizației lunare acordată d-nei Sofrone Maria, persoană încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 452 din 29.12.2023

privind plata indemnizației lunare acordată d-nei Sofrone Dorina, persoană încadrată în grad de handicap „grav cu asistent personal”, care a optat pentru primirea unei indemnizații

Dispoziția nr. 450 din 21.12.2023

privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, suplimentul pentru consumul de gaze naturale și suplimentul pentru energie electrică în perioada sezonului rece 01.12.2023 – 31.03.2024

Dispoziția nr. 449 din 21.12.2023

privind stabilirea dreptului la ajutor pentru suplimentul la energie electrică în perioada sezonului rece 1 decembrie 2023 – 31 martie 2024

Dispoziția nr. 448 din 21.12.2023

privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru acești combustibili în perioada sezonului rece 01.12.2023-31.03.2024

Dispoziția nr. 447 din 21.12.2023

privind constituirea comisiei pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de animalele din speciile de faună sălbatică, culturilor agricole, animalelor domestice și autovehiculelor

Dispoziția nr. 446 din 20.12.2023

privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Bobu Fănel, în funcția de Paznic, la aparatul de specialitate al primarului Comunei Horia, jud. Neamț

Dispoziția nr. 445 din 19.12.2023

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Todireanu Valeria, funcționar public în funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul Asistență Socială, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, jud. Neamț

Dispoziția nr. 444 din 19.12.2023

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Todireanu Valeria, funcționar public în funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul Asistență Socială, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, jud. Neamț

Sari la conținut