Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Acasă 9 Monitorul oficial local 9 Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

HCL nr. 8 din 31.01.2024

Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2029

HCL nr. 7 din 31.01.2024

Privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 196/2016 actualizată, privind venitul minim de incluziune, pe anul 2024

HCL nr. 6 din 31.01.2024

Privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, Județul Neamț, pentru anul școlar 2024-2025

HCL nr. 5 din 31.01.2024

Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia

HCL nr. 4 din 31.01.2024

Privind luarea unor măsuri de stimulare financiară și de premiere a unor categorii sociale de populație, din rândul cetățenilor comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 3 din 31.01.2024

Privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 2 din 31.01.2024

Privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru lucrările de amenajare a iazului piscicol „Plop Dreapta” cu valorificarea materialului excavat, comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 1 din 31.01.2024

privind revocarea HCL nr. 111 din 29.11.2023 privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 19.200 mp – teren curți – construcții extravilan, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea SC TED FARM SRL Roman

Sari la conținut