Primar

BACIU IOAN – CRISTIAN

data nașterii: 15.04.1976

Primar al comunei Horia din iunie 2016

Activităţi şi responsabilităţi principale:

  • ordonator principal de credite
  • întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
  • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
  • întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

CV european Cristian Baciu

Raportul primarului pentru anul 2018

Declarație de avere și interese 27.02.2019

Declarație de avere și interese 26.11.2020

Declarație de avere și interese 14.05.2021

Declarație de avere 30.06.2021

Raport anual 2022 privind starea economică socială și de mediu a comunei Horia

Declarație de avere și interese 08.06.2022

Declarație de avere și interese 09.05.2023

Sari la conținut