Taxe și impozite - documente tipizate

Icon
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Icon
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Icon
Anexa model 2016: declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale sau cu destinație mixtă (persoane fizice)
Icon
Anexa 21
Icon
Anexa 20
Icon
Anexa 19
Icon
Anexa 18
Icon
Anexa 17
Icon
Anexa 16
Icon
Anexa 15
Icon
Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale sau cu destinație mixtă
Icon
Anexa 5 - Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloace de transport
Icon
Anexa 3 - Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren (persoane fizice)