Documente tipizate

Acasă 9 Compartimente 9 Taxe și impozite 9 Documente tipizate

Anexa 3 - Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren - persoane fizice

Anexa 5 - Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloace de transport

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

Anexa 20

Anexa 21

Anexa model 2016 - declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale sau cu destinație mixtă - persoane fizice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite/taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite/taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului-taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale sau cu destinație mixtă

Cerere de istoric rol

Cerere de restituire

Cerere de scutire a taxei de salubritate

Cerere de scutire pentru persoană încadrată cu grad de handicap

Cerere de scutire taxe și impozite pentru beneficiarii de ajutor social

Declaratia pentru stabilirea impozitului taxei pe teren in cazul persoanelor juridice

Declarația pentru stabilirea impozitului-taxei pe clădirile rezidențiale-nerezidențiale-mixte - persoană juridică

Declarație fiscală pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate pentru persoane juridice

Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport

Sari la conținut