Bun venit!

Mulți traversează comuna noastră pe drumul european E85 și remarcă faptul că e una dintre puținele localități traversate unde drumul e bine iluminat și cu trotuare pe ambele părți. Cei care au curiozitatea să se oprească vor descoperi niște moldoveni amabili și harnici, vor descoperi o comună cu un potențial imens, dispusă geografic în mijlocul Moldovei. Potențialul economic este dat de forța de muncă și de căile de rulare care leagă comuna de principalele orașe ale ținutului.
Comuna Horia se află în imediata apropiere a orașului Roman, lucru care o transformă într-o zonă rezidențială și o zonă cu mare potențial imobiliar. Eforturile noastre se îndreaptă în acest moment pentru asigurarea utilităților tuturor locuitorilor comunei.

Plăți taxe și impozite

Ultimele documente adăugate

Dispozițiile nr. 178 – 179 din 19.07.2022

178. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și numirea unui expert extern cooptat în vederea atribuirii contractului : "Creşterea capacităţii de gestionare a Crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Horia , judeţul...

Anunț de participare la licitație publică privind concesionarea unui spațiu in uprafață de 64 mp, proprietate publică a comunei,situate in incinta imobilului ,,Dispensar medical”, strada Crăngului fn, in Cotu Vameș, CF 53727

Informații  generale privind  vănzătorul,in special denumirea,codul de identificare fiscală, adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de e-mail,persoană de contact: comuna Horia, strada Pietrei nr.1, județul Neamț, telefon/fax  0233/747462,...

Sari la conținut