Bun venit!

Mulți traversează comuna noastră pe drumul european E85 și remarcă faptul că e una dintre puținele localități traversate unde drumul e bine iluminat și cu trotuare pe ambele părți. Cei care au curiozitatea să se oprească vor descoperi niște moldoveni amabili și harnici, vor descoperi o comună cu un potențial imens, dispusă geografic în mijlocul Moldovei. Potențialul economic este dat de forța de muncă și de căile de rulare care leagă comuna de principalele orașe ale ținutului.
Comuna Horia se află în imediata apropiere a orașului Roman, lucru care o transformă într-o zonă rezidențială și o zonă cu mare potențial imobiliar. Eforturile noastre se îndreaptă în acest moment pentru asigurarea utilităților tuturor locuitorilor comunei.

Ultimele documente adăugate

HCL 20-27 din 31.03.2021

20. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local21. privind modificarea și completarea HCL 88 din 16.12.202022. revocarea HCL nr. 95 din 16.12.202023. privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate...

Dispoziția 66 din 29.03.2021

privind constituirea Comisiei de evaluarea ofertelor privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile, proprietate privată a comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția 65 din 26.03.2021

privind numirea doamnei Creţu Anca-Elena în funcția publică de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Sari la conținut