Bun venit!

Mulți traversează comuna noastră pe drumul european E85 și remarcă faptul că e una dintre puținele localități traversate unde drumul e bine iluminat și cu trotuare pe ambele părți. Cei care au curiozitatea să se oprească vor descoperi niște moldoveni amabili și harnici, vor descoperi o comună cu un potențial imens, dispusă geografic în mijlocul Moldovei. Potențialul economic este dat de forța de muncă și de căile de rulare care leagă comuna de principalele orașe ale ținutului.
Comuna Horia se află în imediata apropiere a orașului Roman, lucru care o transformă într-o zonă rezidențială și o zonă cu mare potențial imobiliar. Eforturile noastre se îndreaptă în acest moment pentru asigurarea utilităților tuturor locuitorilor comunei.

Ultimele documente adăugate

Dispozițiile nr. 111-124 din 31.05.2021

111. privind aprobarea unui plan de servicii pentru un copil112. privind plata unei indemnizații lunare acordată unei persoane cu handicap "grav"113. privind reluarea unui drept la ajutor social114. privind reluarea unui drept la ajutor social115. privind suspendarea...

HCL 32-45 din 27.05.2021

32. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.202133. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 9299 din 09.05.2019 pentru terenuri - categoria de folosință pășune, în urma solicitării concesionarului34. privind completarea...

HCL 28-31 din 20.04.2021

28. privind modificarea HCL nr. 5 din 29.01.2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din comuna Horia pentru anul școlar 2020- 202129. provind aprobarea transmiterii dreptului de...

Dispozițiile 103-104 din 04.05.2021

103. privind încetarea dreptului Ia ajutor social fomiliei d-lui VIERU DUMITRU;104. privind modificarea numărului copiilor care pot beneficia de dreptul la alocația pentru sustinerea familiei acordat familiei d-lui /d-nei LEVĂRDĂ VALENTINA-LENUȚA

Dispozițiile 93-102 din 29.04.2021

93. privind încetarea indemnizației lunare echivalentă cu salariul asistentului personal acordată numitei POMANĂ IOANA;94. privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul IGNAT MARIAN;95. privind încetarea dreptului la ajutor social familiei d-lui POPESCU...

Sari la conținut