Plăți taxe și impozite

ALEGERI LOCALE 2024

Mulți traversează comuna noastră pe drumul european E85 și remarcă faptul că e una dintre puținele localități traversate unde drumul e bine iluminat și cu trotuare pe ambele părți. Cei care au curiozitatea să se oprească vor descoperi niște moldoveni amabili și harnici, vor descoperi o comună cu un potențial imens, dispusă geografic în mijlocul Moldovei. Potențialul economic este dat de forța de muncă și de căile de rulare care leagă comuna de principalele orașe ale ținutului.
Comuna Horia se află în imediata apropiere a orașului Roman, lucru care o transformă într-o zonă rezidențială și o zonă cu mare potențial imobiliar. Eforturile noastre se îndreaptă în acest moment pentru asigurarea utilităților tuturor locuitorilor comunei.

Transparență publică

Hotărâri de Consiliu Local

HCL nr. 34 din 21.03.2024

Privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. I la Contractul de Finanțare nr. 145361 din 21.12.2022 în ...

HCL nr. 33 din 21.03.2024

Privind aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbustilor aflați pe domeniul public ...

HCL nr. 31 din 21.03.2024

Privind aprobarea apartenenței și includerea în domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț, a investiției ...

HCL nr. 30 din 21.03.2024

Privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și de consultanță ...

HCL nr. 28 din 21.03.2024

Privind înființarea Structurii Comunitare Consultative cu atribuții în organizarea activității de prevenire a ...

HCL nr. 27 din 21.03.2024

Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență ...

HCL nr. 26 din 21.03.2024

Privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului U.A.T Comuna Horia, județul Neamț, la data de 31.12.2023

HCL nr. 25 din 21.03.2024

Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Horia și în administrarea ...

Vezi mai multe hotărâri de Consiliu Local!

Dispoziții de primar

Vezi mai multe dispoziții!

Sari la conținut