Bun venit!

Mulți traversează comuna noastră pe drumul european E85 și remarcă faptul că e una dintre puținele localități traversate unde drumul e bine iluminat și cu trotuare pe ambele părți. Cei care au curiozitatea să se oprească vor descoperi niște moldoveni amabili și harnici, vor descoperi o comună cu un potențial imens, dispusă geografic în mijlocul Moldovei. Potențialul economic este dat de forța de muncă și de căile de rulare care leagă comuna de principalele orașe ale ținutului.
Comuna Horia se află în imediata apropiere a orașului Roman, lucru care o transformă într-o zonă rezidențială și o zonă cu mare potențial imobiliar. Eforturile noastre se îndreaptă în acest moment pentru asigurarea utilităților tuturor locuitorilor comunei.

Plăți taxe și impozite

Ultimele documente adăugate

H.C.L. 129, 130 din 18.11.2022

129. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI HORIA JUDEȚUL NEAMȚ" 130. privind implementarea proiectului "DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE...

Dispozițiile nr. 292 – 293 din 14.11.2022

292. privind constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului unității și a comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; 293. privind necesitatea suplimentării Normei de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgență al...

H.C.L. 127, 128 din 11.11.2022

127. privind modificarea Anexei nr.2 din HCL nr. 122 din 21.10.2022 ptivind acordarea unui mandat special; 128. privind aprobarea Studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenție / indicatorilor tehnico-economici...

Dispozițiile nr. 268 – 283 din 31.10.2022

268. - 269. privind stabilirea unor drepturi la alocația pentru susținerea familiei; 270. privind modificarea unui drept la alocația pentru susținerea familiei; 271. - 272. privind recuperarea unor sume încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea...

H.C.L. 119 – 126 din 27.10.2022

119. privind alegerea președintelui de ședință; 120. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2022; 121. privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Horia și participarea Consiliului Local Horia la cofinanțarea pentru...

H.C.L. 115 – 118 din 14.10.2022

115. privind aprobare PUZ "Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei hale de producție" în Comuna Horia, județul Neamț;116. privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea...

Sari la conținut