Bun venit!

Mulți traversează comuna noastră pe drumul european E85 și remarcă faptul că e una dintre puținele localități traversate unde drumul e bine iluminat și cu trotuare pe ambele părți. Cei care au curiozitatea să se oprească vor descoperi niște moldoveni amabili și harnici, vor descoperi o comună cu un potențial imens, dispusă geografic în mijlocul Moldovei. Potențialul economic este dat de forța de muncă și de căile de rulare care leagă comuna de principalele orașe ale ținutului.
Comuna Horia se află în imediata apropiere a orașului Roman, lucru care o transformă într-o zonă rezidențială și o zonă cu mare potențial imobiliar. Eforturile noastre se îndreaptă în acest moment pentru asigurarea utilităților tuturor locuitorilor comunei.

Ultimele documente adăugate

HCL 28-31 din 20.04.2021

28. privind modificarea HCL nr. 5 din 29.01.2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din comuna Horia pentru anul școlar 2020- 202129. provind aprobarea transmiterii dreptului de...

Dispozițiile 103-104 din 04.05.2021

103. privind încetarea dreptului Ia ajutor social fomiliei d-lui VIERU DUMITRU;104. privind modificarea numărului copiilor care pot beneficia de dreptul la alocația pentru sustinerea familiei acordat familiei d-lui /d-nei LEVĂRDĂ VALENTINA-LENUȚA

Dispozițiile 93-102 din 29.04.2021

93. privind încetarea indemnizației lunare echivalentă cu salariul asistentului personal acordată numitei POMANĂ IOANA;94. privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul IGNAT MARIAN;95. privind încetarea dreptului la ajutor social familiei d-lui POPESCU...

Dispoziția 92 din 28.04.2012

privind încetarea indemnizației lunare echivalentă cu salariul asistentului personal acordată numitului/ei HOLBAN RAREȘ-CONSTANTlN pentru fiul său HOLBAN DAVID-CONSTATIN

Dispoziția 91 din 28.04.2012

privind numirea doamnei GĂRGĂUN-VLAD ELENA, în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului Registru Agricol şi Cadastru Funciar, ca urmare a transferului în interesul serviciului

Dispoziția 90 din 28.04.2012

privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 66 din 29.03.2021 privind constituirea Comisiei de evaluarea ofertelor privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile, proprietate privată a comunei Horia, județului Neamț

HCL 20-27 din 31.03.2021

20. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local21. privind modificarea și completarea HCL 88 din 16.12.202022. revocarea HCL nr. 95 din 16.12.202023. privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate...

Sari la conținut