Plăți taxe și impozite

ALEGERI LOCALE 2024

Mulți traversează comuna noastră pe drumul european E85 și remarcă faptul că e una dintre puținele localități traversate unde drumul e bine iluminat și cu trotuare pe ambele părți. Cei care au curiozitatea să se oprească vor descoperi niște moldoveni amabili și harnici, vor descoperi o comună cu un potențial imens, dispusă geografic în mijlocul Moldovei. Potențialul economic este dat de forța de muncă și de căile de rulare care leagă comuna de principalele orașe ale ținutului.
Comuna Horia se află în imediata apropiere a orașului Roman, lucru care o transformă într-o zonă rezidențială și o zonă cu mare potențial imobiliar. Eforturile noastre se îndreaptă în acest moment pentru asigurarea utilităților tuturor locuitorilor comunei.

Transparență publică

Hotărâri de Consiliu Local

HCL nr. 40 din 14.05.2024

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare ...

HCL nr. 38 din 30.04.2024

Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației, a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 38 la H.G. nr. ...

HCL nr. 37 din 30.04.2024

Privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 105 din 17.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru ...

HCL nr. 36 din 30.04.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația ...

HCL nr. 34 din 21.03.2024

Privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. I la Contractul de Finanțare nr. 145361 din 21.12.2022 în ...

HCL nr. 33 din 21.03.2024

Privind aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbustilor aflați pe domeniul public ...

HCL nr. 31 din 21.03.2024

Privind aprobarea apartenenței și includerea în domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț, a investiției ...

Vezi mai multe hotărâri de Consiliu Local!

Dispoziții de primar

Vezi mai multe dispoziții!

Sari la conținut