Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 77-90 din 28.11.2019

HCL nr. 77-90 din 28.11.2019

 • 77. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2019
 • 78. privind admiterea și aprobarea unui proces verbal de recepție finală a unui obiectiv de investiție
 • 79. privind admiterea și aprobarea unui proces verbal de recepție finală a unui obiectiv de investiție
 • 80. privind admiterea și aprobarea unui proces verbal de recepție finală a unui obiectiv de investiție
 • 81. privind admiterea și aprobarea unui proces verbal de recepție finală a unui obiectiv de investiție
 • 82. privind admiterea și aprobarea unui proces verbal de recepție finală a unui obiectiv de investiție
 • 83. privind aprobarea organigramei, a statului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
 • 84. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amnezile, aplicabile începând cu anul 2020
 • 85. privind modificarea și completarea HCL 62/2005
 • 86. privind stabilire condiții de acces pe drumurile publice pentru proiectare și deschidere exploatare agregate minerale de către SC Danlin XXL SRL
 • 87. privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public
 • 88. privind alegerea președintelui de ședință
 • 89. privind rectificarea bugetului local
 • 90. privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public

HCL 77 din 28.11.2019

HCL 78 din 28.11.2019

HCL 79 din 28.11.2019

HCL 80 din 28.11.2019

HCL 81 din 28.11.2019

HCL 82 din 28.11.2019

HCL 83 din 28.11.2019

HCL 84 din 28.11.2019

HCL 85 din 28.11.2019

HCL 86 din 28.11.2019

HCL 87 din 28.11.2019

HCL 88 din 28.11.2019

HCL 89 din 28.11.2019

HCL 90 din 28.11.2019

Sari la conținut