HCL 91-101 din 30.12.2019

6/01/2020 | 2019, Hotărâri CL

 • 91. privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia;
 • 92. privind aprobarea Planului achizițiilor publice pentru anul 2019;
 • 93. privind aprobarea Planului achizițiilor publice pentru anul 2020;
 • 94. privind rezilierea unui contract de concesiune;
 • 95. privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia pentru anul școlar 2020-2021;
 • 96. privind aprobarea vânzării directe a unui teren;
 • 97. privind revocarea HCL nr. 75 din 30.10.2019;
 • 98. privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Horia;
 • 99. privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia;
 • 100. privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia;
 • 101. privind inventarierea materiei impozabile pe anul 2020.
Sari la conținut