H.C.L. 72-76 din 3-.10.2019

19/11/2019 | Hotărâri CL

  • 72. privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli
  • 73. privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid S.A. asupra unor terenuri proprietate publică
  • 74. privind rezilierea unui contract de concesiune
  • 75. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local
  • 76. privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei precum și instituirea taxei speciale de salubritate
Sari la conținut