Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 71-84 din 28.07.2017

HCL nr. 71-84 din 28.07.2017

 • privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06. 2017
 • privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei in administrarea Consiliului Local
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 3.503 mp, curti constructii, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local pentru constructii
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenurilor situate in intravilanul localitatii Horia, proprietate private a comunei in administrarea Consiliului local, conform anexei
 • privind indreptarea erorii materiale privind inscriere imobil/teren la Cartea Funciara
 • cu privire la aprobarea: „salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului
  comunei HORIA, judetul Neamț”
 • cu privire la aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 87 din 23.11.2017
 • privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere
 • privind aprobarea modificarii anexei nr.2 la HCL nr.31/30.06.2011
 • privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.29 din 19.08.2015
 • privind aprobarea modificarii HCL 31/25.05.2006
 • privind aprobarea modificarii HCL nr.27 din 27.08.1999

HCL nr. 71 din 28.07.2017

HCL nr. 72 din 28.07.2017

HCL nr. 73 din 28.07.2017

HCL nr. 74 din 28.07.2017

HCL nr. 75 din 28.07.2017

HCL nr. 76 din 28.07.2017

HCL nr. 77 din 28.07.2017

HCL nr. 78 din 28.07.2017

HCL nr. 79 din 28.07.2017

HCL nr. 80 din 28.07.2017

HCL nr. 81 din 28.07.2017

HCL nr. 82 din 28.07.2017

HCL nr. 83 din 28.07.2017

HCL nr. 84 din 28.07.2017

Sari la conținut