HCL 71-84/28.07.2017

28/07/2017 | 2017, Hotărâri CL

 • privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06. 2017
 • privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei in administrarea Consiliului Local
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 3.503 mp, curti constructii, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local pentru constructii
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenurilor situate in intravilanul localitatii Horia, proprietate private a comunei in administrarea Consiliului local, conform anexei
 • privind indreptarea erorii materiale privind inscriere imobil/teren la Cartea Funciara
 • cu privire la aprobarea: „salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului
  comunei HORIA, judetul Neamț”
 • cu privire la aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 87 din 23.11.2017
 • privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere
 • privind aprobarea modificarii anexei nr.2 la HCL nr.31/30.06.2011
 • privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.29 din 19.08.2015
 • privind aprobarea modificarii HCL 31/25.05.2006
 • privind aprobarea modificarii HCL nr.27 din 27.08.1999

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2017_HCL_71 318 Ko 269
pdf 2017_HCL_72 2 Mo 264
pdf 2017_HCL_73 52 Ko 243
pdf 2017_HCL_74 129 Ko 239
pdf 2017_HCL_75 83 Ko 257
pdf 2017_HCL_76 182 Ko 257
pdf 2017_HCL_77 151 Ko 267
pdf 2017_HCL_78 172 Ko 265
pdf 2017_HCL_79 88 Ko 265
pdf 2017_HCL_80 53 Ko 217
pdf 2017_HCL_81 49 Ko 225
pdf 2017_HCL_82 134 Ko 259
pdf 2017_HCL_83 136 Ko 263
pdf 2017_HCL_84 136 Ko 231
Sari la conținut