Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 85-91 din 31.08.2017

HCL nr. 85-91 din 31.08.2017

  • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Spataru Mihai
  • privind modificarea si completarea HCL nr. 74 din 29.09.2016 privind componenta Comisiei de specialitate nr. 2 pentru cultura, sanatate, invatamant, culte, protectie sociala, protectie copii, tineret si sport
  • privind aprobarea statului de functii si a organigramei din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „IMBUNATATIREA SIGURANTEI PUBLICE PRIN MODERNIZAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI INFIINTARE SISTEM DE SUPRA VEGHERE VIDEO IN COMUNA HO RIA, JUDETUL NEAMT”
  • privind implementarea proiectului „Îmbunatafirea siguranței publice prin modernizarea rețelei de iluminat public și inființare sistem de supraveghere video in comuna Horia”
  • privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Horia, judetul Neamt in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, pentru anul scolar 2017 – 2018
  • privind alegerea pre§edintelui de §edinta

HCL nr. 85 din 31.08.2017

HCL nr. 86 din 31.08.2017

HCL nr. 87 din 31.08.2017

HCL nr. 88 din 31.08.2017

HCL nr. 89 din 31.08.2017

HCL nr. 90 din 31.08.2017

HCL nr. 91 din 31.08.2017

Sari la conținut