HCL 85-91/31.08.2017

1/09/2017 | 2017, Hotărâri CL

  • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Spataru Mihai
  • privind modificarea si completarea HCL nr. 74 din 29.09.2016 privind componenta Comisiei de specialitate nr. 2 pentru cultura, sanatate, invatamant, culte, protectie sociala, protectie copii, tineret si sport
  • privind aprobarea statului de functii si a organigramei din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „IMBUNATATIREA SIGURANTEI PUBLICE PRIN MODERNIZAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI INFIINTARE SISTEM DE SUPRA VEGHERE VIDEO IN COMUNA HO RIA, JUDETUL NEAMT”
  • privind implementarea proiectului „Îmbunatafirea siguranței publice prin modernizarea rețelei de iluminat public și inființare sistem de supraveghere video in comuna Horia”
  • privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Horia, judetul Neamt in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, pentru anul scolar 2017 – 2018
  • privind alegerea pre§edintelui de §edinta

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_8554 Ko251
pdf 2017_HCL_86120 Ko233
pdf 2017_HCL_87199 Ko249
pdf 2017_HCL_88138 Ko248
pdf 2017_HCL_89213 Ko235
pdf 2017_HCL_9055 Ko225
pdf 2017_HCL_9136 Ko222
Sari la conținut