Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 62-70 din 27.06.2017

HCL nr. 62-70 din 27.06.2017

  • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Leonte Constantin
  • privind modificarea componenței Comisiei de licitație pentru închiriere, concesionare, vânzare teren și bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
  • privind aprobarea vânzării directe a terenului in suprafata de 427 mp, atribuit in folosinta gratuita conform Legii 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, familiei Cretu Danut Constantin
  • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 391 mp, proprietate private a comunei in administrarea Consiliului local, teren situate in localitatea Horia, strada Alexandro eel Bun nr.35
  • privind aprobarea acordarii dreptului de uz si servitude in favoarea DELGAZ GRID SA pentru suprafata de 1 mp teren ocupata definitiv din domeniul public al comunei in administrarea Consiliului local
  • privind aprobarea Reglementarilor lucrului cu foc deschis
  • privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor precum și a regulilor și masurilor specifice de aparare im.potriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale
  • privind aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor, Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta și a celorlalte planuri de rise identificate la nivel local
  • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HCL nr. 62 din 27.06.2017

HCL nr. 63 din 27.06.2017

HCL nr. 64 din 27.06.2017

HCL nr. 65 din 27.06.2017

HCL nr. 66 din 27.06.2017

HCL nr. 67 din 27.06.2017

HCL nr. 68 din 27.06.2017

HCL nr. 69 din 27.06.2017

HCL nr. 70 din 27.06.2017

Sari la conținut