Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 66-69 din 30.10.2018

HCL nr. 66-69 din 30.10.2018

  •  privind aprobare dosar pentru atribuire în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doamnei ZAMFIR CRINA-MIHAELA;
  • privind aprobarea atribuirii directe prin act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr.13144 din 10.08.2009 a bunurilor proprietate publică a comunei aferente obiectivului de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Horia, județul Neamț – extindere sistem existent” și „Extindere sistem de canalizare ape uzate în comuna Horia, județul Neamtț – extindere sistem existent” către Compania Județeană APA SERV SA Neamț;
  • privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 300 mp, situat în comună Horia, str. Secerii, nr. 14 C, județul Neamț, aferent construcție proprietate personală Munteanu Luminița și Botezatu Gheorghiță;
  • privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, pentru anul școlar 2018-2019.

HCL nr. 66 din 30.10.2018

HCL nr. 67 din 30.10.2018

HCL nr. 68 din 30.10.2018

HCL nr. 69 din 30.10.2018

Sari la conținut