Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 70-77 din 29.11.2018

HCL nr. 70-77 din 29.11.2018

  • privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09. 2018;
  • privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
  • privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile, aplicabile începand cu anul 2019
  • privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului privat al comunei Horia în administrarea Consiliului Local Horia;
  • privind scoaterea din funcțiune a bunului imobil – pozitia 7 din anexa la HG nr.1356/2001 pentru atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț în vederea casării;
  • privind scoaterea din funcțiune a bunului imobil – pozitia 14 din anexa la HG nr.1356/2001 pentru atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț în vederea casării;
  • privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
  • privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Compania Judeţeană APA SERV S.A.

HCL nr. 70 din 29.11.2018

Anexa la HCL nr. 70 din 29.11.2018

HCL nr. 71 din 29.11.2018

Anexa la HCL nr. 71 din 29.11.2018

HCL nr. 72 din 29.11.2018

Anexa 1 la HCL nr. 72 din 29.11.2018

Anexa 2 la HCL nr. 72 din 29.11.2018

Anexa 3 la HCL nr. 72 din 29.11.2018

Anexa 4 la HCL nr. 72 din 29.11.2018

HCL nr. 73 din 29.11.2018

Anexa la HCL nr. 73 din 29.11.2018

HCL nr. 74 din 29.11.2018

Anexa la HCL nr. 74 din 29.11.2018

HCL nr. 75 din 29.11.2018

Anexa la HCL nr. 75 din 29.11.2018

HCL nr. 76 din 29.11.2018

HCL nr. 77 din 29.11.2018

Anexa 1 la HCL nr. 77 din 29.11.2018

Anexa 2 la HCL nr. 77 din 29.11.2018

Sari la conținut