HCL 70-77/29.11.2018

30/11/2018 | 2018, Hotărâri CL

  • privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09. 2018;
  • privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
  • privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile, aplicabile începand cu anul 2019
  • privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului privat al comunei Horia în administrarea Consiliului Local Horia;
  • privind scoaterea din funcțiune a bunului imobil – pozitia 7 din anexa la HG nr.1356/2001 pentru atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț în vederea casării;
  • privind scoaterea din funcțiune a bunului imobil – pozitia 14 din anexa la HG nr.1356/2001 pentru atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț în vederea casării;
  • privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
  • privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Compania Judeţeană APA SERV S.A.
Sari la conținut