Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 60-65 din 27.09.2018

HCL nr. 60-65 din 27.09.2018

  • privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
  • privind completarea inventarului domeniului public al comunei în administrarea Consiliului Local cu obiectivul de investitii „Extindere sistem de ·alimentare cu apă în comuna Horia, județul Neamț – extindere sistem existent” și „Extindere sistem de canalizare ape uzate în comuna Horia, județul Neamț – extindere sistem existent” finanțat prin Admninistrația Fondului pentru Mediu;
  • privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, jud. Neamț,
    pentru anul scolar 2018 – 2019;
  • privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 1.102 mp, proprietate privată a comunei în administrarea Consiliului Local, teren situat în intravilanul localității Horia, strada Pietrei fn, ca teren aferent construcții proprietatea familiei Gavril Nicolaie-Liviu și Gavril Ștefania-Angela;
  • privind aprobarea vânzării directe a terenului in suprafață de 4.878 mp, proprietate privată a comunei în administrarea Consiliului Local, teren situat în intravilanul localității Horia, strada Campului nr.67A, ca teren aferent construcții proprietatea domnului Doboş Năzărel;
  • privind aprobarea modificarii art. 1 din HCL nr. 76 din 28.07.2017 privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea vânzării a terenurilor situate în intravilanul localității Horia, proprietate privată a comunei, în administrarea Consiliului Local.

HCL nr. 60 din 27.09.2018

HCL nr. 61 din 27.09.2018

HCL nr. 62 din 27.09.2018

HCL nr. 63 din 27.09.2018

HCL nr. 64 din 27.09.2018

HCL nr. 65 din 27.09.2018

Sari la conținut