HCL 60-65/27.09.2018

28/09/2018 | 2018, Hotărâri CL

  • privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
  • privind completarea inventarului domeniului public al comunei în administrarea Consiliului Local cu obiectivul de investitii „Extindere sistem de ·alimentare cu apă în comuna Horia, județul Neamț – extindere sistem existent” și „Extindere sistem de canalizare ape uzate în comuna Horia, județul Neamț – extindere sistem existent” finanțat prin Admninistrația Fondului pentru Mediu;
  • privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, jud. Neamț,
    pentru anul scolar 2018 – 2019;
  • privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 1.102 mp, proprietate privată a comunei în administrarea Consiliului Local, teren situat în intravilanul localității Horia, strada Pietrei fn, ca teren aferent construcții proprietatea familiei Gavril Nicolaie-Liviu și Gavril Ștefania-Angela;
  • privind aprobarea vânzării directe a terenului in suprafață de 4.878 mp, proprietate privată a comunei în administrarea Consiliului Local, teren situat în intravilanul localității Horia, strada Campului nr.67A, ca teren aferent construcții proprietatea domnului Doboş Năzărel;
  • privind aprobarea modificarii art. 1 din HCL nr. 76 din 28.07.2017 privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea vânzării a terenurilor situate în intravilanul localității Horia, proprietate privată a comunei, în administrarea Consiliului Local.

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2018 HCL 601 Mo236
pdf 2018 HCL 6159 Ko245
pdf 2018 HCL 6247 Ko220
pdf 2018 HCL 6365 Ko223
pdf 2018 HCL 6456 Ko229
pdf 2018 HCL 6544 Ko192
Sari la conținut