HCL 65-71 din 26.09.2019

7/10/2019 | 2019, Hotărâri CL

  • 65: privind instituirea unor facilități fiscale și aplicarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2108 inclusiv datorate bugetului local;
  • 66: privind modificarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” ;
  • 67: privind modificarea și completarea HCL nr. 34 din 24.05.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară „ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ ;
  • 68:privind desemnarea a doi reprezentanți al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, pentru anul scolar 2019 – 2020;
  • 69: privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, pentru anul scolar 2019 – 2020;
  • 70: privind acceptarea unei donați;
  • 71: privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.825.545 lei.
Sari la conținut