Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 59-64 din 30.08.2019

HCL nr. 59-64 din 30.08.2019

  • 59. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2019
  • 60. privind alegerea președintelui de ședință
  • 61. privind actualizarea bugetului indicativ măsura 0720 în urma aplicării prevederilor OUG 14/2018 și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare cămin cultural din sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț, și dotare cămin cultural în sat Horia, comuna Horia, județul Neamț”
  • 62. privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019
  • 63. privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Horia în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Carmen Sylva Horia, pentru anul școlar 2019-2020
  • 64. privind desemnarea unui reprezentant ai Consiliului Local al comunei Horia în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale Carmen „Sylva Horia”, pentru anul școlar 2019-2020

HCL 59 din 30.08.2019

HCL 60 din 30.08.2019

HCL 61 din 30.08.2019

HCL 62 din 30.08.2019

HCL 63 din 30.08.2019

HCL 64 din 30.08.2019

Sari la conținut