Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 52-61 din 30.05.2017

HCL nr. 52-61 din 30.05.2017

  • privind aprobarea contului de execuție al bugetul;ui local la data de 31.03.2017
  • privind aprobarea stabilirii „Zilei comunei Horia”
  • privind darea în administrare a unui bun aparținând domeniului public de interes local
  • privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei în administrarea CL
  • privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării a unui teren
  • prind aprobare Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism
  • privind aprobarea dezmembrării unui teren
  • privind mandatarea primarului Comunei Horia în a negocia și a semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual
  • privind punerea la dispoziție a unui teren

HCL nr. 52 din 30.05.2017

HCL nr. 53 din 30.05.2017

HCL nr. 54 din 30.05.2017

HCL nr. 55 din 30.05.2017

HCL nr. 56 din 30.05.2017

HCL nr. 57 din 30.05.2017

HCL nr. 58 din 30.05.2017

HCL nr. 59 din 30.05.2017

HCL nr. 60 din 30.05.2017

HCL nr. 61 din 30.05.2017

Sari la conținut