HCL 52-61/30.05.2017

30/05/2017 | Hotărâri CL

  • privind aprobarea contului de execuție al bugetul;ui local la data de 31.03.2017
  • privind aprobarea stabilirii “Zilei comunei Horia”
  • privind darea în administrare a unui bun aparținând domeniului public de interes local
  • privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei în administrarea CL
  • privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării a unui teren
  • prind aprobare Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism
  • privind aprobarea dezmembrării unui teren
  • privind mandatarea primarului Comunei Horia în a negocia și a semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual
  • privind punerea la dispoziție a unui teren

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_5247 Ko217
pdf 2017_HCL_5366 Ko224
pdf 2017_HCL_5488 Ko197
pdf 2017_HCL_55100 Ko221
pdf 2017_HCL_5662 Ko213
pdf 2017_HCL_57254 Ko393
pdf 2017_HCL_58168 Ko215
pdf 2017_HCL_5959 Ko195
pdf 2017_HCL_6093 Ko279
pdf 2017_HCL_6145 Ko177
Sari la conținut