HCL 52-61/30.05.2017

30/05/2017 | Hotărâri CL

  • privind aprobarea contului de execuție al bugetul;ui local la data de 31.03.2017
  • privind aprobarea stabilirii “Zilei comunei Horia”
  • privind darea în administrare a unui bun aparținând domeniului public de interes local
  • privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei în administrarea CL
  • privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării a unui teren
  • prind aprobare Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism
  • privind aprobarea dezmembrării unui teren
  • privind mandatarea primarului Comunei Horia în a negocia și a semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual
  • privind punerea la dispoziție a unui teren

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_5247 Ko198
pdf 2017_HCL_5366 Ko206
pdf 2017_HCL_5488 Ko182
pdf 2017_HCL_55100 Ko200
pdf 2017_HCL_5662 Ko194
pdf 2017_HCL_57254 Ko372
pdf 2017_HCL_58168 Ko196
pdf 2017_HCL_5959 Ko180
pdf 2017_HCL_6093 Ko263
pdf 2017_HCL_6145 Ko159
Sari la conținut