HCL 46-51/25.04.2017

25/04/2017 | 2017, Hotărâri CL

  • privind organizarea pășunatului pe anul 2017 în com. Horia
  • privind modificarea și completarea HCL 34/21.03.2017
  • privind îndreptarea unei erori materiale din HCL 102/29.12.2016
  • privind aprobarea  unor indicatori tehnico-economici
  • privind implementarea proiectului „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cotu Vameș, com. Horia, jud. Neamț și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Horia și Cotu Vameș, jud. Neamț”
  • privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive „Victoria” Horia și a metodologiei de decontare a cheltuielilor

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_46945 Ko493
pdf 2017_HCL_4786 Ko242
pdf 2017_HCL_4856 Ko251
pdf 2017_HCL_49376 Ko313
pdf 2017_HCL_50120 Ko226
pdf 2017_HCL_51133 Ko220
Sari la conținut