HCL 46-51/25.04.2017

25/04/2017 | Hotărâri CL

  • privind organizarea pășunatului pe anul 2017 în com. Horia
  • privind modificarea și completarea HCL 34/21.03.2017
  • privind îndreptarea unei erori materiale din HCL 102/29.12.2016
  • privind aprobarea  unor indicatori tehnico-economici
  • privind implementarea proiectului “Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cotu Vameș, com. Horia, jud. Neamț și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Horia și Cotu Vameș, jud. Neamț”
  • privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive “Victoria” Horia și a metodologiei de decontare a cheltuielilor

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_461 Mo442
pdf 2017_HCL_47107 Ko205
pdf 2017_HCL_4866 Ko214
pdf 2017_HCL_49464 Ko262
pdf 2017_HCL_50139 Ko185
pdf 2017_HCL_51169 Ko185
Sari la conținut