HCL 46-51/25.04.2017

25/04/2017 | Hotărâri CL

  • privind organizarea pășunatului pe anul 2017 în com. Horia
  • privind modificarea și completarea HCL 34/21.03.2017
  • privind îndreptarea unei erori materiale din HCL 102/29.12.2016
  • privind aprobarea  unor indicatori tehnico-economici
  • privind implementarea proiectului “Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cotu Vameș, com. Horia, jud. Neamț și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Horia și Cotu Vameș, jud. Neamț”
  • privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive “Victoria” Horia și a metodologiei de decontare a cheltuielilor

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2017_HCL_46 1 Mo 390
pdf 2017_HCL_47 107 Ko 160
pdf 2017_HCL_48 66 Ko 158
pdf 2017_HCL_49 464 Ko 185
pdf 2017_HCL_50 139 Ko 140
pdf 2017_HCL_51 169 Ko 144
Sari la conținut