Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 46-51 din 25.04.2017

HCL nr. 46-51 din 25.04.2017

  • privind organizarea pășunatului pe anul 2017 în com. Horia
  • privind modificarea și completarea HCL 34/21.03.2017
  • privind îndreptarea unei erori materiale din HCL 102/29.12.2016
  • privind aprobarea  unor indicatori tehnico-economici
  • privind implementarea proiectului „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cotu Vameș, com. Horia, jud. Neamț și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Horia și Cotu Vameș, jud. Neamț”
  • privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive „Victoria” Horia și a metodologiei de decontare a cheltuielilor

HCL nr. 46 din 25.04.2017

HCL nr. 47 din 25.04.2017

HCL nr. 48 din 25.04.2017

HCL nr. 49 din 25.04.2017

HCL nr. 50 din 25.04.2017

HCL nr. 51 din 25.04.2017

Sari la conținut