Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 32-45 din 27.05.2021

HCL nr. 32-45 din 27.05.2021

 • 32. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2021
 • 33. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 9299 din 09.05.2019 pentru terenuri – categoria de folosință pășune, în urma solicitării concesionarului
 • 34. privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Horia, Județul Neamț, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Neamț. precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Județul Neamț, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007
 • 35. privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru proiectare și deschidere exploatare agregate minerale din perimetrul Horia Terasa
 • 36. privind modificarea și completarea HCL nr. 46 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei, a statului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Horia
 • 37. privind încetarea contractului de exercitare a dreptului de acces nr. 4414/30.07.2008 încheiat de Consiliul Local Horia și Telekom Romania Communications SA
 • 38. privind aprobarea unor acte adiționale la contractele de concesiune încheiate în perioada 2003-2017
 • 39. privind aprobarea unor acte adiționale la contractele de concesiune încheiate în perioada 2006-2017
 • 40. privind aprobarea actelor adiționale la contractele de închiriere spații pentru cabinete medicale
 • 41. privind aprobarea actelor adiționale la contractele de concesiune pentru terenuri, categoria de folosință pășune
 • 42. privind aprobarea actelor adiționale la contractele de concesiune încheiate cu SC DRAGOS INVEST SRL SECUIENI
 • 43. privind aprobarea actelor adlționale la contractele de concesiune încheiate cu SC DANLIN XXL SRL SECUIENI
 • 44. privind alegerea președintelui de ședință
 • 45. privind actualizarea bugetului indicativ măsura 0760 și a cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiții: Modernizare și dotare cămin cultural în sat Cotu Vameș, comuna Horia, județul Neamț și dotare cămin cultural în sat Horia, comuna Horia, județul Neamț”

HCL nr. 32 din 27.05.2021

HCL nr. 33 din 27.05.2021

HCL nr. 34 din 27.05.2021

HCL nr. 35 din 27.05.2021

HCL nr. 36 din 27.05.2021

HCL nr. 37 din 27.05.2021

HCL nr. 38 din 27.05.2021

HCL nr. 39 din 27.05.2021

HCL nr. 40 din 27.05.2021

HCL nr. 41 din 27.05.2021

HCL nr. 42 din 27.05.2021

HCL nr. 43 din 27.05.2021

HCL nr. 44 din 27.05.2021

HCL nr. 45 din 27.05.2021

Sari la conținut