Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 37-45 din 21.03.2017

HCL nr. 37-45 din 21.03.2017

  • privind modificarea art. 1 al HCL 42/15.06.2016
  • privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea vânzării a unui teren
  • privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării a unui teren
  • privind atribuirea în folosință gratuită către DelGaz – Grid S.A. a unei suprafețe de teren
  • privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării a unui teren
  • privind aprobarea unor indicatori tehnico – economici
  • privind implementarea proiectului ” Modernizare și dotare cămin cultural în sat Cotu Vameș, com. Horia, jud. Neamț și dotare cămin cultural în sat Horia,  com.Hoaria, jud. Neamț”
  • privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Neamț”
  • privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

HCL nr. 37 din 21.03.2017

HCL nr. 38 din 21.03.2017

HCL nr. 39 din 21.03.2017

HCL nr. 40 din 21.03.2017

HCL nr. 41 din 21.03.2017

HCL nr. 42 din 21.03.2017

HCL nr. 43 din 21.03.2017

HCL nr. 44 din 21.03.2017

HCL nr. 45 din 21.03.2017

Sari la conținut