Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 45-50 din 27.06.2019

HCL nr. 45-50 din 27.06.2019

  • 45. pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr. 114/2018 și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Horia, Județul Neamț”
  • 46. privind aprobarea realizării investiției „Înfiinţare Parcare Cimitir, sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamţ’
  • 47. privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei în administrarea Consiliului Local;
  • 49. privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 463 mp, teren proprietate privată a comunei, aflat în administrarea Consiliului Local, aferent construcții proprietatea domnului Bîtîcă Valentin
  • privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, CF51764, județul Neamț, comuna Horia, strada Câmpului nr. 120, întocmit în vederea „Parcelare ansamblu rezidențial” beneficiar domnul Apetrii Ghiorghe

HCL nr. 45 din 27.06.2019

HCL nr. 46 din 27.06.2019

HCL nr. 47 din 27.06.2019

HCL nr. 48 din 27.06.2019

HCL nr. 49 din 27.06.2019

HCL nr. 50 din 27.06.2019

Sari la conținut