HCL 40-44 din 30.05.2019

31/05/2019 | 2019, Hotărâri CL

  • 40. privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ;
  • 41. privind aprobarea propunerii de trecere în proprietate privată a unei suprafeţe de teren;
  • 42. privind aprobarea modificării și completării invetarului domeniului privat al comunei Horia în admistrarea Consiliui Local Horia;
  • 43. privind alegerea preşedintelui de şedință;
  • 44. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cotu-Vameș, com. Horia, Jud. Neamț, și extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-vameș, com. Horia, jud. Neamț.

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf HCL nr. 44 din 30.05.2019348 Ko244
pdf HCL nr. 43 din 30.05.2019din76 Ko235
pdf HCL nr. 42 din 30.05.2019671 Ko280
pdf HCL nr. 41 din 30.05.2019160 Ko254
pdf HCL nr. 40 din 30.05.2019115 Ko275
Sari la conținut