HCL 40-44 din 30.05.2019

31/05/2019 | Hotărâri CL

  • 40. privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ;
  • 41. privind aprobarea propunerii de trecere în proprietate privată a unei suprafeţe de teren;
  • 42. privind aprobarea modificării și completării invetarului domeniului privat al comunei Horia în admistrarea Consiliui Local Horia;
  • 43. privind alegerea preşedintelui de şedință;
  • 44. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție “Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cotu-Vameș, com. Horia, Jud. Neamț, și extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-vameș, com. Horia, jud. Neamț.

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf HCL nr. 44 din 30.05.2019 369 Ko 177
pdf HCL nr. 43 din 30.05.2019din 82 Ko 167
pdf HCL nr. 42 din 30.05.2019 708 Ko 193
pdf HCL nr. 41 din 30.05.2019 169 Ko 184
pdf HCL nr. 40 din 30.05.2019 126 Ko 213
Sari la conținut