Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 40-44 din 30.05.2019

HCL nr. 40-44 din 30.05.2019

  • 40. privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ;
  • 41. privind aprobarea propunerii de trecere în proprietate privată a unei suprafeţe de teren;
  • 42. privind aprobarea modificării și completării invetarului domeniului privat al comunei Horia în admistrarea Consiliui Local Horia;
  • 43. privind alegerea preşedintelui de şedință;
  • 44. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cotu-Vameș, com. Horia, Jud. Neamț, și extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-vameș, com. Horia, jud. Neamț.

HCL nr. 40 din 30.05.2019

HCL nr. 41 din 30.05.2019

HCL nr. 42 din 30.05.2019

HCL nr. 43 din 30.05.2019

HCL nr. 44 din 30.05.2019

Sari la conținut