HCL 40-44 din 30.05.2019

31/05/2019 | 2019, Hotărâri CL

  • 40. privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ;
  • 41. privind aprobarea propunerii de trecere în proprietate privată a unei suprafeţe de teren;
  • 42. privind aprobarea modificării și completării invetarului domeniului privat al comunei Horia în admistrarea Consiliui Local Horia;
  • 43. privind alegerea preşedintelui de şedință;
  • 44. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cotu-Vameș, com. Horia, Jud. Neamț, și extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-vameș, com. Horia, jud. Neamț.

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf HCL nr. 44 din 30.05.2019 348 Ko 302
pdf HCL nr. 43 din 30.05.2019din 76 Ko 267
pdf HCL nr. 42 din 30.05.2019 671 Ko 318
pdf HCL nr. 41 din 30.05.2019 160 Ko 288
pdf HCL nr. 40 din 30.05.2019 115 Ko 316
Sari la conținut