HCL 40-44 din 30.05.2019

31/05/2019 | Hotărâri CL

  • 40. privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ;
  • 41. privind aprobarea propunerii de trecere în proprietate privată a unei suprafeţe de teren;
  • 42. privind aprobarea modificării și completării invetarului domeniului privat al comunei Horia în admistrarea Consiliui Local Horia;
  • 43. privind alegerea preşedintelui de şedință;
  • 44. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție “Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cotu-Vameș, com. Horia, Jud. Neamț, și extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-vameș, com. Horia, jud. Neamț.

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf HCL nr. 44 din 30.05.2019369 Ko204
pdf HCL nr. 43 din 30.05.2019din82 Ko200
pdf HCL nr. 42 din 30.05.2019708 Ko229
pdf HCL nr. 41 din 30.05.2019169 Ko212
pdf HCL nr. 40 din 30.05.2019126 Ko242
Sari la conținut