Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 51-57 din 30.07.2019

HCL nr. 51-57 din 30.07.2019

  • 51. privind revocarea HCL 48 din 27.06.2019 privind aprobarea vânzării directe a unui teren;
  • 52. privind reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis;
  • 53. privind aprobarea organizării activității de apărare împotriva incendiilor;
  • 54. privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor;
  • 55. privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Horia și aprobarea Nomenclatorului stradal;
  • 56. privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obictivul de investiții „Construire Dispensar Medical în sat Cotu-Vameș”;
  • 57. privind aprobarea planului de măsuri pentru colectarea selectivă.

HCL nr. 51 din 30.07.2019

HCL nr. 52 din 30.07.2019

HCL nr. 53 din 30.07.2019

HCL nr. 54 din 30.07.2019

HCL nr. 55 din 30.07.2019

HCL nr. 56 din 30.07.2019

HCL nr. 57 din 30.07.2019

Sari la conținut