Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 33-39 din 24.04.2019

HCL nr. 33-39 din 24.04.2019

  • 33. privind retragere drept de folosinta gratuita teren, atribuit in folosinta gratuita, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare, domnului lsache Gica
  • 34. privind aprobarea realizarii investitiei „Extindere retea electrica de distributie publica 0,4 KV, in localitatea Horia, strada Campului, comuna Horia, judetul Neamt”
  • 35. privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA pentru suprafata de 700,00 mp teren, proprietate publica a comunei in administrarea Consiliului local pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere retea electrica de distributie publica 0,4 KV, in localitatea Horia, strada Campului, Comuna Horia, judetul Neamt”
  • 36. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vames I
  • 37. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vames II
  • 38. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Horia
  • 39. Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020.

HCL nr. 33 din 24.04.2019

HCL nr. 34 din 24.04.2019

HCL nr. 35 din 24.04.2019

HCL nr. 36 din 24.04.2019

HCL nr. 37 din 24.04.2019

HCL nr. 38 din 24.04.2019

HCL nr. 39 din 24.04.2019

Sari la conținut