HCL 33-39 din 24.04.2019

28/04/2019 | Hotărâri CL

  • 33. privind retragere drept de folosinta gratuita teren, atribuit in folosinta gratuita, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare, domnului lsache Gica
  • 34. privind aprobarea realizarii investitiei “Extindere retea electrica de distributie publica 0,4 KV, in localitatea Horia, strada Campului, comuna Horia, judetul Neamt”
  • 35. privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA pentru suprafata de 700,00 mp teren, proprietate publica a comunei in administrarea Consiliului local pentru realizarea obiectivului de investitii “Extindere retea electrica de distributie publica 0,4 KV, in localitatea Horia, strada Campului, Comuna Horia, judetul Neamt”
  • 36. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vames I
  • 37. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vames II
  • 38. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Horia
  • 39. Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020.
Sari la conținut