HCL 13-19 din 26.02.2021

9/03/2021 | 2021

  • 13. privind acordarea unui mandat special şi pentru modificarea HCL nr. 10 din 30.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercormunitară „ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
  • 14. privind aprobarea realizării investiţiei „Înființare sistem de alimentare cu apa în sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț și Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Horia și Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț”
  • 15. privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă in sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț și Extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț”
  • 16. privind aprobarea realizării investiției „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, judeţul Neamt’
  • 17. privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiție Modemizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț
  • 18. privind alegerea președintelui de ședință
  • 19. privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Extindere rețea de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din localitatea Horia, zona str. Alexandru cel Bun, com. Horia, județul Neamț”
Sari la conținut