HCL 13-19 din 26.02.2021

9/03/2021 | 2021

  • 13. privind acordarea unui mandat special şi pentru modificarea HCL nr. 10 din 30.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercormunitară „ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
  • 14. privind aprobarea realizării investiţiei „Înființare sistem de alimentare cu apa în sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț și Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Horia și Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț”
  • 15. privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă in sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț și Extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț”
  • 16. privind aprobarea realizării investiției „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, judeţul Neamt’
  • 17. privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiție Modemizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț
  • 18. privind alegerea președintelui de ședință
  • 19. privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Extindere rețea de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din localitatea Horia, zona str. Alexandru cel Bun, com. Horia, județul Neamț”

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf HCL nr. 13 din 26.02.2021 925 Ko 267
pdf HCL nr. 14 din 26.02.2021 322 Ko 216
pdf HCL nr. 15 din 26.02.2021 354 Ko 200
pdf HCL nr. 16 din 26.02.2021 285 Ko 265
pdf HCL nr. 17 din 26.02.2021 352 Ko 189
pdf HCL nr. 18 din 26.02.2021 83 Ko 188
pdf HCL nr. 19 din 26.02.2021 302 Ko 223
Sari la conținut