Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 13-19 din 26.02.2021

HCL nr. 13-19 din 26.02.2021

  • 13. privind acordarea unui mandat special şi pentru modificarea HCL nr. 10 din 30.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercormunitară „ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
  • 14. privind aprobarea realizării investiţiei „Înființare sistem de alimentare cu apa în sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț și Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Horia și Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț”
  • 15. privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă in sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț și Extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț”
  • 16. privind aprobarea realizării investiției „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, judeţul Neamt’
  • 17. privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiție Modemizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț
  • 18. privind alegerea președintelui de ședință
  • 19. privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Extindere rețea de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din localitatea Horia, zona str. Alexandru cel Bun, com. Horia, județul Neamț”

HCL nr. 13 din 26.02.2021

HCL nr. 14 din 26.02.2021

HCL nr. 15 din 26.02.2021

HCL nr. 16 din 26.02.2021

HCL nr. 17 din 26.02.2021

HCL nr. 18 din 26.02.2021

HCL nr. 19 din 26.02.2021

Sari la conținut