HCL 20-27 din 31.03.2021

15/04/2021 | 2021

  • 20. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
  • 21. privind modificarea și completarea HCL 88 din 16.12.2020
  • 22. revocarea HCL nr. 95 din 16.12.2020
  • 23. privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, pe anul 2021
  • 24. privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare lntercomunitară „AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului
  • 25. privind desemnarea reprezentantului Comunei Horia în Consiliul de Administrare al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară „ROMAN METROPOLITAN”
  • 26. privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din comuna Horia
  • 27. privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia, județul Neamț. aflat în administrarea Consiliului Local Horia
Sari la conținut