Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 20-27 din 31.03.2021

HCL nr. 20-27 din 31.03.2021

  • 20. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
  • 21. privind modificarea și completarea HCL 88 din 16.12.2020
  • 22. revocarea HCL nr. 95 din 16.12.2020
  • 23. privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, pe anul 2021
  • 24. privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare lntercomunitară „AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului
  • 25. privind desemnarea reprezentantului Comunei Horia în Consiliul de Administrare al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară „ROMAN METROPOLITAN”
  • 26. privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din comuna Horia
  • 27. privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia, județul Neamț. aflat în administrarea Consiliului Local Horia

HCL nr. 20 din 31.03.2021

HCL nr. 21 din 31.03.2021

HCL nr. 22 din 31.03.2021

HCL nr. 23 din 31.03.2021

HCL nr. 24 din 31.03.2021

HCL nr. 25 din 31.03.2021

HCL nr. 26 din 31.03.2021

HCL nr. 27 din 31.03.2021

Sari la conținut