HCL 2-12 din 29.01.2021

29/01/2021 | Hotărâri CL

 • 02. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2020;
 • 03. privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Planului achizițiilor publice pentru anul 2021;
 • 04. privind aprobarea organizării rețeleii școlare din raza teritorială a comunei Horia, Județul Neamț, pentru anul școlar 2021 – 2022;
 • 05. privind stabilirea cuantumului si numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din comuna Horia pentru anul școlar 2020- 2021;
 • 06. privind înregistrarea comunei Horia în Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacția on-line;
 • 07. privind desemnarea reprezentantului de drept al Comunei Horia în Adunarea Generală a Asociaței de Dezvoltare lntercomunitară AQUANEAMȚ;
 • 08. privind acceptarea unei donații;
 • 09. privind aprobarea planului de pază pe anul 2021;
 • 10. privind aprobarea Planului de Acţiune Anual şi a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 Actualizată, privind venitul minim garantat pe anul 2021;
 • 11. privind modificarea Anexei din HCL nr. 6 din 30.01.2020, punctul VII – Salarii pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate pe compartimente funcționale;
 • 12. privind inventarierea materiei impozabile pe anul 2021.
Sari la conținut