Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 76-88 din 29.07.2022

HCL nr. 76-88 din 29.07.2022

 • 76. privind modificarea unui articol din HCL nr. 65 din 30.06.2022;
 • 77. privind completarea HCL nr. 70 din 30.06.2022 privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Moto Mușatinii Roman;
 • 78. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2022;
 • 79. privind completarea Anexei la HCL nr. 72 din 30.06.2022 – privind modificarea şi completarea Anexei nr. 6 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț și serviciile publice din subordine Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț;
 • 80. privind constituirea comisiei de analiză a necesităţii şi oportunităţii achiziţionării unui teren în suprafață de 1232 mp (CF53511), situat administrativ în intravilanul și extravilanul comunei Horia, în scopul extinderii străzii Castanilor pentru accesul riveranilor din zona respectivă;
 • 81. privind constituirea comisiei de analiză a necesităţii şi oportunităţii achiziţionării unui imobil (construcție) situat administrativ în comuna Horia str. Plopului fn, în scopul amenajării unui Cabinet de medicină școlară pentru Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Horia – Structura Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Cotu-Vameș;
 • 82. privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia, județul Neamț, aflat în administrarea Consiliului Local Horia, Județul Neamț;
 • 83. privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă·al personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Horia;
 • 84. privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Neamţ
 • 85. prind aprobarea înregistrării in principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a bunului imobil (teren), în suprafață totală de 1629 mp. (NC54412), teren intravilan – stradă principală, sat Horia, comuna Horia, Județul Neamt, ca fiind bun de interes public local
 • 86. prind aprobarea înregistrării in principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a bunului imobil (teren), în suprafață totală de 8835 mp. (NC 51579), teren intravilan – stradă principală, sat Horia, comuna Horia, Județul Neamt, ca fiind bun de interes public local
 • 87. privind aprobarea înregistrării in principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a bunului imobil (teren), în suprafaţă totală de 250 mp. cale de acces. tefen intravilan sat Horia, Comuna Horia, Județul Neamț, ca fiind bun de interes public local
 • 88. privind revocarea HCL nr. 73 din 30 iunie 2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Horia, județul Neamț

HCl nr. 76 din 29.07.2022

HCl nr. 77 din 29.07.2022

HCl nr. 78 din 29.07.2022

HCl nr. 79 din 29.07.2022

HCl nr. 80 din 29.07.2022

HCl nr. 81 din 29.07.2022

HCl nr. 82 din 29.07.2022

HCl nr. 83 din 29.07.2022

HCl nr. 84 din 29.07.2022

HCl nr. 85 din 29.07.2022

HCl nr. 86 din 29.07.2022

HCl nr. 87 din 29.07.2022

HCl nr. 88 din 29.07.2022

Sari la conținut