Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 53-64 din 26.05.2022

HCL nr. 53-64 din 26.05.2022

 • 53. privind aprobarea participării în cadrul proiectului „EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – fondul Local, l.1.2. Mobilitatea urbană verde – ITS/alte infrastructuri TIC
 • 54. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2022
 • 55. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 • 56. privind aprobarea participării Comunei Horia, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECŢIA ANIMALELOR NEAMŢ”
 • 57. privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 494 mp – teren curți – construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului local Horia, aferent construcții proprietatea domnului Petriman – Brat Cătălin
 • 58. privind solicitarea constituirii de către Administrația Națională Apele Române a unui drept de folosință gratuită în favoarea Comunei Horia
 • 59. privind solicitarea constituirii de către Municipiul Roman a unui drept de folosință gratuită în favoarea Comunei Horia
 • 60. privind aprobarea realizării investiţiei: „Construire trotuar – strada Plopului (DJ 207 C) sat Cotu-Vameş”
 • 61. privind alegerea președintelui de ședință
 • 62. privind aprobarea înregistrării in principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a bunului imobil (teren), în suprafaţă totală de 67 mp. curți-construcţii, teren intravilan sat Cotu-Vameş, Comuna Horia, Judeţul Neamţ, şi pe care se află edificată Punte de legatură Cotu-Vameș – Roman, ca fiind bun de interes public local
 • 63. privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014 – 2020”
 • 64. privind aprobarea în cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE SEMAFORIZARE INTERCONECTATĂ CU SEMNALIZATOARE DINAMlCE ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ”, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – fondul Local, l.1.2. Mobilitatea urbană verde – ITS/alte infrastructuri TIC

HCL nr. 53 din 26.05.2022

HCL nr. 54 din 26.05.2022

HCL nr. 55 din 26.05.2022

HCL nr. 56 din 26.05.2022

HCL nr. 57 din 26.05.2022

HCL nr. 58 din 26.05.2022

HCL nr. 59 din 26.05.2022

HCL nr. 60 din 26.05.2022

HCL nr. 61 din 26.05.2022

HCL nr. 62 din 26.05.2022

HCL nr. 63 din 26.05.2022

HCL nr. 64 din 26.05.2022

Sari la conținut