H.C.L. 53 – 64 din 26.05.2022

26/05/2022 | 2022

 • 53. privind aprobarea participării în cadrul proiectului „EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – fondul Local, l.1.2. Mobilitatea urbană verde – ITS/alte infrastructuri TIC
 • 54. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2022
 • 55. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 • 56. privind aprobarea participării Comunei Horia, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECŢIA ANIMALELOR NEAMŢ”
 • 57. privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 494 mp – teren curți – construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului local Horia, aferent construcții proprietatea domnului Petriman – Brat Cătălin
 • 58. privind solicitarea constituirii de către Administrația Națională Apele Române a unui drept de folosință gratuită în favoarea Comunei Horia
 • 59. privind solicitarea constituirii de către Municipiul Roman a unui drept de folosință gratuită în favoarea Comunei Horia
 • 60. privind aprobarea realizării investiţiei: „Construire trotuar – strada Plopului (DJ 207 C) sat Cotu-Vameş”
 • 61. privind alegerea președintelui de ședință
 • 62. privind aprobarea înregistrării in principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a bunului imobil (teren), în suprafaţă totală de 67 mp. curți-construcţii, teren intravilan sat Cotu-Vameş, Comuna Horia, Judeţul Neamţ, şi pe care se află edificată Punte de legatură Cotu-Vameș – Roman, ca fiind bun de interes public local
 • 63. privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014 – 2020”
 • 64. privind aprobarea în cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE SEMAFORIZARE INTERCONECTATĂ CU SEMNALIZATOARE DINAMlCE ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ”, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – fondul Local, l.1.2. Mobilitatea urbană verde – ITS/alte infrastructuri TIC
Sari la conținut