HCL 36-52 din 28.04.2022

29/04/2022 | 2022

 • 36. privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Horia şi în administrarea Consiliului local al comunei Horia a unor bunuri imobile (construcţii), în vederea desfiinţării
 • 37. privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 5032 din 26.06.2017, pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Sava Rotilă Constantin
 • 38. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 92 mp, strada Eroilor, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55843-UAT Horia
 • 39. privind vânzarea prin licitație publică a terenului neproductiv și ape stătătoare, extravilan, în suprafață de 84700 mp, teren aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55797-UAT Horia
 • 40. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 214 mp, strada Salcâmilor, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55859-UAT Horia
 • 41. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 1080 mp, strada Crângului, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55860-UAT Horia
 • 42. privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri
 • 43. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4297 din 09.05.2019 pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Sava Gheorghe
 • 44. privind aprobarea Actulul Adițional nr. 2 la contractul de concesiune închelat cu SC VODAFONE ROMANIA SA
 • 45. privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea concesionării, a spațiului în suprafață de 64 mp, aparținând domeniului public al Comunei Horia, situat în incinta imobilului „Dispensar medical” Cotu Vameș
 • 46. privind scoaterea din evidența fiscală a SC SVAROG CONCEPT SRL aflată în stare de insolvabilitate
 • 47. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „CONSTRUIRE TROTUAR – STRADA PLOPULUI (DJ207), SAT COTU-VAMEŞ”
 • 48. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ OTILIA CAZIMIR, STRADA PLOPULUI, NR. 62, SAT COTU-VAMEŞ, COMUNA HORIA, JUDEŢUL NEAMŢ”
 • 49. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „EXTINDERE LA GRĂDINIŢA DE COPII – ŞCOALA GIMNAZIALĂ OTILIA CAZIMIR (CONSTRUIRE GRUP SANITAR), STRADA CEZAR BOLIAC, NR. 2, SAT COTU-VAMEŞ, COMUNA HORIA, JUDEŢUL NEAMŢ”
 • 50. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARMEN SYLVA, STRADA ALEXANDRU CEL BUN , NR. 30, SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ”
 • 51. privind aprobarea amplasamentului stațiilor de îmbarcate/debarcare pentru traseele de transpot public de persoane prin curse regulate și care tranzitează comuna Horia
 • 52. privind modificarea/completarea organigramei, a statului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Horia

Sari la conținut