Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 37-52 din 28.04.2022

HCL nr. 37-52 din 28.04.2022

 • 37. privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 5032 din 26.06.2017, pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Sava Rotilă Constantin
 • 38. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 92 mp, strada Eroilor, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55843-UAT Horia
 • 39. privind vânzarea prin licitație publică a terenului neproductiv și ape stătătoare, extravilan, în suprafață de 84700 mp, teren aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55797-UAT Horia
 • 40. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 214 mp, strada Salcâmilor, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55859-UAT Horia
 • 41. privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 1080 mp, strada Crângului, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55860-UAT Horia
 • 42. privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri
 • 43. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4297 din 09.05.2019 pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Sava Gheorghe
 • 44. privind aprobarea Actulul Adițional nr. 2 la contractul de concesiune închelat cu SC VODAFONE ROMANIA SA
 • 45. privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea concesionării, a spațiului în suprafață de 64 mp, aparținând domeniului public al Comunei Horia, situat în incinta imobilului „Dispensar medical” Cotu Vameș
 • 46. privind scoaterea din evidența fiscală a SC SVAROG CONCEPT SRL aflată în stare de insolvabilitate
 • 47. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „CONSTRUIRE TROTUAR – STRADA PLOPULUI (DJ207), SAT COTU-VAMEŞ”
 • 48. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ OTILIA CAZIMIR, STRADA PLOPULUI, NR. 62, SAT COTU-VAMEŞ, COMUNA HORIA, JUDEŢUL NEAMŢ”
 • 49. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „EXTINDERE LA GRĂDINIŢA DE COPII – ŞCOALA GIMNAZIALĂ OTILIA CAZIMIR (CONSTRUIRE GRUP SANITAR), STRADA CEZAR BOLIAC, NR. 2, SAT COTU-VAMEŞ, COMUNA HORIA, JUDEŢUL NEAMŢ”
 • 50. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARMEN SYLVA, STRADA ALEXANDRU CEL BUN , NR. 30, SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ”
 • 51. privind aprobarea amplasamentului stațiilor de îmbarcate/debarcare pentru traseele de transpot public de persoane prin curse regulate și care tranzitează comuna Horia
 • 52. privind modificarea/completarea organigramei, a statului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Horia

HCL nr. 37 din 28.04.2022

HCL nr. 38 din 28.04.2022

HCL nr. 39 din 28.04.2022

HCL nr. 40 din 28.04.2022

HCL nr. 41 din 28.04.2022

HCL nr. 42 din 28.04.2022

HCL nr. 43 din 28.04.2022

HCL nr. 44 din 28.04.2022

HCL nr. 45 din 28.04.2022

HCL nr. 46 din 28.04.2022

HCL nr. 47 din 28.04.2022

HCL nr. 48 din 28.04.2022

HCL nr. 49 din 28.04.2022

HCL nr. 50 din 28.04.2022

HCL nr. 51 din 28.04.2022

HCL nr. 52 din 28.04.2022

Anexa la HCL nr. 42 din 28.04.2022

Sari la conținut