HCL 52-70/31.08.2016

1/09/2016 | Hotărâri CL

 • privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier
 • privind mofificarea si completarea HCL nr. 32 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
 • privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Corban Lucian
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 • privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trim. II a anului 2016
 • privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamt pe anul 2016
 • privind numirea reprezentatntului Comunei Horia in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
 • privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz pt supraf. de 82 mp teren si a dreptului de servitute pt supraf. de 1350mp, prop. publica a comunei in administ. CL catre SC. E.ON Distrib
 • privind revocarea HCL nr. 26 din 18.04.2016
 • privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei in administrarea Consiliului Local
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenurilor in suprafata de 3500 mp, 3500 mp si 4501 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL pt constructii
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 361 mp proprietate privata a comunei in administrarea CL
 • privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 4878 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL ca teren aferent constructii proprietate
 • privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pt obiectivul „Proiectare si deschiderea exploatarii de agregate minerale din perimetrul Cotu-Vameș”
 • privind aprobarea Programului de masuri pt imbunatatirea activitatii de gospodarire a Comunei Horia, jud. NT pt perioada 2016-2017
 • privind alegerea presedintelui de sedinta
 • privind administrarea unui reprezentatnt in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONEAMT”
 • privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Horia, Jud. NT” – pr.2009
 • privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie “Modernizare strazi in Comuna Horia, jud. NT” pr – 2012

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2016_HCL_52 208 Ko 156
pdf 2016_HCL_53 220 Ko 143
pdf 2016_HCL_54 248 Ko 176
pdf 2016_HCL_55 186 Ko 158
pdf 2016_HCL_56 167 Ko 147
pdf 2016_HCL_57 277 Ko 153
pdf 2016_HCL_58 234 Ko 138
pdf 2016_HCL_59 256 Ko 144
pdf 2016_HCL_60 264 Ko 149
pdf 2016_HCL_61 189 Ko 163
pdf 2016_HCL_62 244 Ko 136
pdf 2016_HCL_63 228 Ko 126
pdf 2016_HCL_64 233 Ko 151
pdf 2016_HCL_65 249 Ko 154
pdf 2016_HCL_66 228 Ko 130
pdf 2016_HCL_67 143 Ko 145
pdf 2016_HCL_68 243 Ko 132
pdf 2016_HCL_69 312 Ko 159
pdf 2016_HCL_70 319 Ko 168
Sari la conținut