Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 52-70 din 31.08.2016

HCL nr. 52-70 din 31.08.2016

 • privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier
 • privind mofificarea si completarea HCL nr. 32 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
 • privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Corban Lucian
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 • privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trim. II a anului 2016
 • privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamt pe anul 2016
 • privind numirea reprezentatntului Comunei Horia in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
 • privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz pt supraf. de 82 mp teren si a dreptului de servitute pt supraf. de 1350mp, prop. publica a comunei in administ. CL catre SC. E.ON Distrib
 • privind revocarea HCL nr. 26 din 18.04.2016
 • privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei in administrarea Consiliului Local
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenurilor in suprafata de 3500 mp, 3500 mp si 4501 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL pt constructii
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 361 mp proprietate privata a comunei in administrarea CL
 • privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 4878 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL ca teren aferent constructii proprietate
 • privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pt obiectivul „Proiectare si deschiderea exploatarii de agregate minerale din perimetrul Cotu-Vameș”
 • privind aprobarea Programului de masuri pt imbunatatirea activitatii de gospodarire a Comunei Horia, jud. NT pt perioada 2016-2017
 • privind alegerea presedintelui de sedinta
 • privind administrarea unui reprezentatnt in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONEAMT”
 • privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Horia, Jud. NT” – pr.2009
 • privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Horia, jud. NT” pr – 2012

HCL nr. 52 din 31.08.2016

HCL nr. 53 din 31.08.2016

HCL nr. 54 din 31.08.2016

HCL nr. 55 din 31.08.2016

HCL nr. 56 din 31.08.2016

HCL nr. 57 din 31.08.2016

HCL nr. 58 din 31.08.2016

HCL nr. 59 din 31.08.2016

HCL nr. 60 din 31.08.2016

HCL nr. 61 din 31.08.2016

HCL nr. 62 din 31.08.2016

HCL nr. 63 din 31.08.2016

HCL nr. 64 din 31.08.2016

HCL nr. 65 din 31.08.2016

HCL nr. 66 din 31.08.2016

HCL nr. 67 din 31.08.2016

HCL nr. 68 din 31.08.2016

HCL nr. 69 din 31.08.2016

HCL nr. 70 din 31.08.2016

Sari la conținut