HCL 52-70/31.08.2016

1/09/2016 | 2016, Hotărâri CL

 • privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier
 • privind mofificarea si completarea HCL nr. 32 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
 • privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Corban Lucian
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 • privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trim. II a anului 2016
 • privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamt pe anul 2016
 • privind numirea reprezentatntului Comunei Horia in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
 • privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz pt supraf. de 82 mp teren si a dreptului de servitute pt supraf. de 1350mp, prop. publica a comunei in administ. CL catre SC. E.ON Distrib
 • privind revocarea HCL nr. 26 din 18.04.2016
 • privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei in administrarea Consiliului Local
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenurilor in suprafata de 3500 mp, 3500 mp si 4501 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL pt constructii
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 361 mp proprietate privata a comunei in administrarea CL
 • privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 4878 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL ca teren aferent constructii proprietate
 • privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pt obiectivul „Proiectare si deschiderea exploatarii de agregate minerale din perimetrul Cotu-Vameș”
 • privind aprobarea Programului de masuri pt imbunatatirea activitatii de gospodarire a Comunei Horia, jud. NT pt perioada 2016-2017
 • privind alegerea presedintelui de sedinta
 • privind administrarea unui reprezentatnt in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONEAMT”
 • privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Horia, Jud. NT” – pr.2009
 • privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Horia, jud. NT” pr – 2012

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2016_HCL_52 183 Ko 247
pdf 2016_HCL_53 194 Ko 226
pdf 2016_HCL_54 216 Ko 278
pdf 2016_HCL_55 171 Ko 255
pdf 2016_HCL_56 151 Ko 240
pdf 2016_HCL_57 243 Ko 228
pdf 2016_HCL_58 208 Ko 210
pdf 2016_HCL_59 226 Ko 230
pdf 2016_HCL_60 226 Ko 240
pdf 2016_HCL_61 180 Ko 256
pdf 2016_HCL_62 222 Ko 231
pdf 2016_HCL_63 213 Ko 214
pdf 2016_HCL_64 218 Ko 229
pdf 2016_HCL_65 228 Ko 233
pdf 2016_HCL_66 204 Ko 210
pdf 2016_HCL_67 128 Ko 233
pdf 2016_HCL_68 214 Ko 217
pdf 2016_HCL_69 277 Ko 257
pdf 2016_HCL_70 288 Ko 249
Sari la conținut