Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 38-51 din 15.07.2016

HCL nr. 38-51 din 15.07.2016

 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 • privind aderarea comunei Horia la Asociatia Comunelor din Romania
 • pentru aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitați de audit public intern
 • privind aprobarea Statului de functii, organigramei si a nr. de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamt pe anul 2016
 • privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Horia, jud NT in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic „I.I. de la Brad” pt anul scolar 2016-2017
 • privind desemnarea unui reprezentatnt al Consiliului Local al comunei Horia, jud. NT in Comisia de evaluare si asigurarea calitatii (CEAC) a Liceului „I.I. de la Brad” in anul scolar 2016-17
 • privind desemnarea reprezentantului CLC Horia, jud. NT in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, an scolar 2016-2017
 • privind desemnarea reprezentantului CL Horia, jud. NT in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ”Otilia Cazimir” Cotu-Vames, an 2016-2017
 • privind aprobarea indcatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pt obiectivul de investitie „Modernizare Drumuri de Interes Local in Comuna Horia” jud. NT
 • privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Horia” jud. NT
 • privind constituirea Comisiei de licitatie pt inchiriere concesionare, vanzare teren si bunuri proprietate public-privata a comunei, in administrarea CL
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a bunului imobil(teren)proprietate publica a comunei in administrarea CL
 • privind scoaterea la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 601 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a bunului imobil (teren si constructii), fosta sala de festivitati si anexa, prop. publica a comunei in administrarea CL

HCL nr. 38 din 15.07.2016

HCL nr. 39 din 15.07.2016

HCL nr. 40 din 15.07.2016

HCL nr. 41 din 15.07.2016

HCL nr. 42 din 15.07.2016

HCL nr. 43 din 15.07.2016

HCL nr. 44 din 15.07.2016

HCL nr. 45 din 15.07.2016

HCL nr. 46 din 15.07.2016

HCL nr. 47 din 15.07.2016

HCL nr. 48 din 15.07.2016

HCL nr. 49 din 15.07.2016

HCL nr. 50 din 15.07.2016

HCL nr. 51 din 15.07.2016

Sari la conținut