HCL 38-51/15.07.2016

16/07/2016 | 2016, Hotărâri CL

 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 • privind aderarea comunei Horia la Asociatia Comunelor din Romania
 • pentru aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitați de audit public intern
 • privind aprobarea Statului de functii, organigramei si a nr. de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamt pe anul 2016
 • privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Horia, jud NT in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic „I.I. de la Brad” pt anul scolar 2016-2017
 • privind desemnarea unui reprezentatnt al Consiliului Local al comunei Horia, jud. NT in Comisia de evaluare si asigurarea calitatii (CEAC) a Liceului „I.I. de la Brad” in anul scolar 2016-17
 • privind desemnarea reprezentantului CLC Horia, jud. NT in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, an scolar 2016-2017
 • privind desemnarea reprezentantului CL Horia, jud. NT in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ”Otilia Cazimir” Cotu-Vames, an 2016-2017
 • privind aprobarea indcatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pt obiectivul de investitie „Modernizare Drumuri de Interes Local in Comuna Horia” jud. NT
 • privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Horia” jud. NT
 • privind constituirea Comisiei de licitatie pt inchiriere concesionare, vanzare teren si bunuri proprietate public-privata a comunei, in administrarea CL
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a bunului imobil(teren)proprietate publica a comunei in administrarea CL
 • privind scoaterea la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 601 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a bunului imobil (teren si constructii), fosta sala de festivitati si anexa, prop. publica a comunei in administrarea CL

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2016_HCL_38170 Ko200
pdf 2016_HCL_39388 Ko210
pdf 2016_HCL_40170 Ko205
pdf 2016_HCL_41221 Ko191
pdf 2016_HCL_42200 Ko184
pdf 2016_HCL_43198 Ko198
pdf 2016_HCL_44193 Ko182
pdf 2016_HCL_45193 Ko200
pdf 2016_HCL_46191 Ko173
pdf 2016_HCL_47862 Ko175
pdf 2016_HCL_48257 Ko207
pdf 2016_HCL_49217 Ko214
pdf 2016_HCL_50192 Ko159
pdf 2016_HCL_51217 Ko189
Sari la conținut