Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 25-27 din 18.04.2016

HCL nr. 25-27 din 18.04.2016

  • privind reconfirmarea apartenenței teritoriale a unității administrativ-teritoriale UAT Horia, Jud. Neamț, la parteneriatul „GAL ELISABETA DOAMNA”
  • privind aprobarea trecerii suprafetei de 13.432 mp teren neproductiv de la dispozitia Comisiei locale pt aplicarea Legii nr. 18 din 1991 in domeniul privat al comunei in administrarea CL
  • privind stabilirea conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pt obiectivul Proiectare si deschiderea expoatarii agregatelor minerale din perimetrul Basta-I. Creangaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016
  • privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
  • privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor, Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a celorlalte planuri de risc identificate la nivel local
  • privind modul de organizae a apararii impotriva incendiilor precum si a regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale
  • privind modificarea si completarea HCL nr. 22 din 30.04.2007 privind stabilirea unor situatii deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
  • privind modif. art. 1 HCL nr. 8 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii Extindere sistem de alimentare cu apa in com. Horia, jud NT, extindere sistem existent
  • privind modif. art.1 HCL nr. 9 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii Extindere sistem de canalizare ape uzate,, in com. Horia, jud. NT, extindere sistem existent

HCL nr. 25 din 18.04.2016

HCL nr. 26 din 18.04.2016

HCL nr. 27 din 18.04.2016

Sari la conținut