HCL 25-27/18.04.2016

18/04/2016 | 2016, Hotărâri CL

  • privind reconfirmarea apartenenței teritoriale a unității administrativ-teritoriale UAT Horia, Jud. Neamț, la parteneriatul „GAL ELISABETA DOAMNA”
  • privind aprobarea trecerii suprafetei de 13.432 mp teren neproductiv de la dispozitia Comisiei locale pt aplicarea Legii nr. 18 din 1991 in domeniul privat al comunei in administrarea CL
  • privind stabilirea conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pt obiectivul Proiectare si deschiderea expoatarii agregatelor minerale din perimetrul Basta-I. Creangaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016
  • privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
  • privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor, Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a celorlalte planuri de risc identificate la nivel local
  • privind modul de organizae a apararii impotriva incendiilor precum si a regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale
  • privind modificarea si completarea HCL nr. 22 din 30.04.2007 privind stabilirea unor situatii deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
  • privind modif. art. 1 HCL nr. 8 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii Extindere sistem de alimentare cu apa in com. Horia, jud NT, extindere sistem existent
  • privind modif. art.1 HCL nr. 9 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii Extindere sistem de canalizare ape uzate,, in com. Horia, jud. NT, extindere sistem existent

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2016_HCL_25549 Ko211
pdf 2016_HCL_26200 Ko226
pdf 2016_HCL_27237 Ko276
Sari la conținut