HCL 17-24/31.03.2016

1/04/2016 | Hotărâri CL

  • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016
  • privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”
  • privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor, Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a celorlalte planuri de risc identificate la nivel local
  • privind modul de organizae a apararii impotriva incendiilor precum si a regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale
  • privind modificarea si completarea HCL nr. 22 din 30.04.2007 privind stabilirea unor situatii deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
  • privind modif. art. 1 HCL nr. 8 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii Extindere sistem de alimentare cu apa in com. Horia, jud NT, extindere sistem existent
  • privind modif. art.1 HCL nr. 9 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii Extindere sistem de canalizare ape uzate,, in com. Horia, jud. NT, extindere sistem existent

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2016_HCL_17 200 Ko 184
pdf 2016_HCL_18 186 Ko 135
pdf 2016_HCL_19 307 Ko 192
pdf 2016_HCL_20 223 Ko 153
pdf 2016_HCL_21 216 Ko 187
pdf 2016_HCL_22 338 Ko 118
pdf 2016_HCL_23 214 Ko 132
Sari la conținut