Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 17-24 din 31.03.2016

HCL nr. 17-24 din 31.03.2016

  • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016
  • privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
  • privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor, Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a celorlalte planuri de risc identificate la nivel local
  • privind modul de organizae a apararii impotriva incendiilor precum si a regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale
  • privind modificarea si completarea HCL nr. 22 din 30.04.2007 privind stabilirea unor situatii deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
  • privind modif. art. 1 HCL nr. 8 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii Extindere sistem de alimentare cu apa in com. Horia, jud NT, extindere sistem existent
  • privind modif. art.1 HCL nr. 9 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii Extindere sistem de canalizare ape uzate,, in com. Horia, jud. NT, extindere sistem existent

HCL nr. 17 din 31.03.2016

HCL nr. 18 din 31.03.2016

HCL nr. 19 din 31.03.2016

HCL nr. 20 din 31.03.2016

HCL nr. 21 din 31.03.2016

HCL nr. 22 din 31.03.2016

HCL nr. 23 din 31.03.2016

HCL nr. 24 din 31.03.2016

Sari la conținut