Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 19-30 din 28.03.2019

HCL nr. 19-30 din 28.03.2019

 • 19. privind modificarea si completarea HCL nr. 113 din 21.12.2017 privind componenta Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administratie publica, juridica si de disciplina
 • 20. privind insușirea raportului primarului pe anul 2018 privind starea economica, sociala și de mediu a unitatii administrative teritoriale comuna Horia
 • 21. privind aprobarea unui contract de consultanță, de asistență și de reprezentare
 • 22. privind aprobarea achizitionarii unor contracte de consultanță, de asistență și de reprezentare
 • 23. pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr. 114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Construire Dispensar medical in sat Cotu-Vameș, comuna Horia, judetul Neamț”
 • 24. privind transformare post de natura contractuala in functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, Judetul Neamt
 • 25. privind scoaterea din functiune a bunului imobil – pozitia 50 din anexa la HG nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Neamt
 • 26. Privind aproharea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 1,00 mp și temporara a suprafetei de 202 mp teren, proprietate puhlica a comunei in administrarea Consiliului local pentru realizare „Alimentare cu energie electrica locuinta aparµnand domnului Ungureanu Costel, situata in localitatea Cotu- Vameș, str. Școlii, com. Boria, Judetul Neamt
 • 27. privind modificarea anexei la HCL nr. 60 din 30.05.2017 privind punerea la dispozitia „Proiectului Regional de Dezvoltare a infrasctructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014- 2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitatrea noilor investitii aferente acestuia
 • 28. privind incetarea Contractului de concesiune nr. 2291/22 martie 2017 incheiat intre Comuna Horia si dl. CRACIUN IOAN
 • 29. privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea concesionarii, a spatiului in suprafata cumulata de 50,04 mp, apartinand domeniului privat al comunei Horia, situat in incinta imobilului „Dispensar uman” Cotu-Vames
 • 30. privind stabilirea componenfei echipei mobile ce va asigura intervenfia de urgenta in cazurile de violenta domestica

HCL nr. 19 din 28.03.2019

HCL nr. 20 din 28.03.2019

HCL nr. 21 din 28.03.2019

HCL nr. 22 din 28.03.2019

HCL nr. 23 din 28.03.2019

HCL nr. 24 din 28.03.2019

HCL nr. 25 din 28.03.2019

HCL nr. 26 din 28.03.2019

HCL nr.27 din 28.03.2019

HCL nr. 28 din 28.03.2019

HCL nr. 29 din 28.03.2019

HCL nr. 30 din 28.03.2019

Sari la conținut