HCL 9-18 din 27.02.2019

27/02/2019 | 2019, Hotărâri CL

  • 9. privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier;
  • 10. privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sirghi Petru;
  • 11. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.12. 2018;
  • 12. pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea pășunatului și exploatarea pajiștilor pe raza comunei Horia;
  • 13. privind aprobarea concesionarii pajiștilor din proprietatea publică a comunei Horia, județul Neamț;
  • 14. privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Horia, judetul Neamț, cu investiția „Modernizare străzi în comuna Horia, judetul Neamt”;
  • 15. privind modificarea art. 1 din HCL nr. 32 din 24.05.2018 privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
  • 16. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72 din 29. 11. 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;
  • 17. privind modificarea Anexei 2 a Planului achizițiilor publice pentru anul 2019;
  • 18. privind alegerea președintelui de ședință.
Sari la conținut