HCL 113-119 din 23.12.2021

23/12/2021 | Hotărâri CL

  • 113. privind aprobarea planului achizițiilor publice pentru anul 2022
  • 114. privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice la nivelul comunei Horia pentru anul 2022
  • 115. privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitale
  • 116. privind modificarea și completarea HCL 108/2021 privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2022
  • 117. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
  • 118. privind acordarea unui ajutor de urgență unei familii
  • 119. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”
Sari la conținut