HCL 1-16 din 27.01.2022

28/01/2022 | 2022

 • 1. privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „AQUA NEAMŢ”
 • 2. privind modificarea Anexei din HCL nr. 6 din 30.01.2020, punctul VII – Salarii pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate pe compartimentele funcționale
 • 3. privind modificarea unui contract de închiriere
 • 4. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4296 din 09.05.2019 pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Iancu Mioara
 • 5. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4300 din 09.05.2019 pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Sava Constantin
 • 6. privind instituirea taxei de salubrizare pentru pentru anul 2022 în cazul persoanelor fizice și juridice din Comuna Horia, Județul Neamț
 • 7. privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 38 la H.G. nr. 1356/2001, modificată și completată prin Anexa nr. 20 la HG nr. 650/2007, respectiv scoaterea unor bunuri imobile din baza materială a unităților de învățamânt de pe raza UAT Horia, județul Neamț
 • 8. privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 38 la H.G. nr. 1356/2001, modificată și completată prin Anexa nr. 20 la HG nr. 650/2007, respectiv scoaterea unor bunuri imobile din baza materială a unităților de învățamânt de pe raza UAT Horia, județul Neamț
 • 9. privind clasificarea unor drumuri de interes local ca Străzi, în UAT Horia, județul Neamț
 • 10. privind inventarierea materiei impozabile pe anul 2022
 • 11. privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia, județul Neamț, atlat în administrarea Consiliului Local Horia, județul Neamț
 • 12. privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, județul Neamț, pentru anul școlar 2022-2023
 • 13. privind aprobarea planului de pază pe anul 2022
 • 14. privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2022
 • 15. privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr.1041 din 18.02.2005
 • 16. privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț, a unor bunuri imobile de interes public local și care fac parte din baza materială a unitații de învățământ a Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”, comuna Horia, județul Neamț
Sari la conținut