Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 1-16 din 27.01.2022

HCL nr. 1-16 din 27.01.2022

 • 1. privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „AQUA NEAMŢ”
 • 2. privind modificarea Anexei din HCL nr. 6 din 30.01.2020, punctul VII – Salarii pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate pe compartimentele funcționale
 • 3. privind modificarea unui contract de închiriere
 • 4. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4296 din 09.05.2019 pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Iancu Mioara
 • 5. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4300 din 09.05.2019 pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Sava Constantin
 • 6. privind instituirea taxei de salubrizare pentru pentru anul 2022 în cazul persoanelor fizice și juridice din Comuna Horia, Județul Neamț
 • 7. privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 38 la H.G. nr. 1356/2001, modificată și completată prin Anexa nr. 20 la HG nr. 650/2007, respectiv scoaterea unor bunuri imobile din baza materială a unităților de învățamânt de pe raza UAT Horia, județul Neamț
 • 8. privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 38 la H.G. nr. 1356/2001, modificată și completată prin Anexa nr. 20 la HG nr. 650/2007, respectiv scoaterea unor bunuri imobile din baza materială a unităților de învățamânt de pe raza UAT Horia, județul Neamț
 • 9. privind clasificarea unor drumuri de interes local ca Străzi, în UAT Horia, județul Neamț
 • 10. privind inventarierea materiei impozabile pe anul 2022
 • 11. privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia, județul Neamț, atlat în administrarea Consiliului Local Horia, județul Neamț
 • 12. privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, județul Neamț, pentru anul școlar 2022-2023
 • 13. privind aprobarea planului de pază pe anul 2022
 • 14. privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2022
 • 15. privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr.1041 din 18.02.2005
 • 16. privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț, a unor bunuri imobile de interes public local și care fac parte din baza materială a unitații de învățământ a Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”, comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 1 din 27.01.2022

HCL nr. 2 din 27.01.2022

HCL nr. 3 din 27.01.2022

HCL nr. 4 din 27.01.2022

HCL nr. 5 din 27.01.2022

HCL nr. 6 din 27.01.2022

HCL nr. 7 din 27.01.2022

HCL nr. 8 din 27.01.2022

HCL nr. 9 din 27.01.2022

HCL nr. 10 din 27.01.2022

HCL nr. 11 din 27.01.2022

HCL nr. 12 din 27.01.2022

HCL nr. 13 din 27.01.2022

HCL nr. 14 din 27.01.2022

HCL nr. 15 din 27.01.2022

HCL nr. 16 din 27.01.2022

Sari la conținut