Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 111-120 din 21.12.2017

HCL nr. 111-120 din 21.12.2017

  • privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 53/31.08.2017 privind alegerea comisiei de validare
  • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Neaca Aurel
  • privind modificarea si completarea HCL nr. 86 din 31.08.2017 privind componenta Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administratie publica, juridica si de disciplina
  • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
  • privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.102 din 13.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
  • privind aprobarea organizarii retelei scolare din raza teritoriala a comunei Horia, Judetul Neamt, pentru anul scolar 2018 – 2019
  • privind ACORDUL de PRINCIPIU pentru transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 9 (noua) zile intre orele 8,00-16,00, a salii de sedinte situata in imobilul din str. Pietrei nr.1, sat Horia, proprietatea publica a comunei Horia
  • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
  • privind stabilirea salariile de bază pentru funcţiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Neamţ şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Horia, judeţul Neamţ

HCL nr. 111 din 21.12.2017

HCL nr. 112 din 21.12.2017

HCL nr. 113 din 21.12.2017

HCL nr. 114 din 21.12.2017

HCL nr. 115 din 21.12.2017

HCL nr. 116 din 21.12.2017

HCL nr. 117 din 21.12.2017

HCL nr. 118 din 21.12.2017

HCL nr. 119 din 21.12.2017

HCL nr. 120 din 21.12.2017

Sari la conținut