HCL 1-11/08.01.2018

9/01/2018 | 2018, Hotărâri CL

 • privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2017 din excedentu! bugetului local al anului precedent
 • privind însuşirea raportului primarului pe anul 2017 privind starea economică, socială şi de mediu a unitatii administrativ teritoriale comuna Horia
 • privind insusirea Raportului de audit financiar nr.8530 /16.10.2017 si a Deciziei nr.3 din 10.01.2018 emise de Camera de Conturi Neamt, in urma misiunii de audit financiar desfasurata in perioada 04.09. 2017 – 13.10.2017
 • privind insusirea de catre Consiliul local a raporturilor de reevaluare a terenurilor concesionate catre SC DRAGOS INVEST SRL SECUIENI , in suprafata de 71.137 mp., respectiv 13.432 mp.
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 1.462 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in extravilanul localitatii Horia, tarla „Plop Stanga Fata Cimitir”
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 1.903 mp,proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in intravilanul localitatii Cotu Vames, strada Romanitei nr .38
 • privind aprobarea vanzarii directe a terenului în suprafata de 500 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in localitatea Horia, strada Pietrei nr.26 B, ca teren aferent constructive proprietatea doamnei Baltatescu Ruxanda
 • privind aprobarea planului de pază pe anul 2018
 • privind aprobarea Planului de Acţiune Anual şi a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 Republicată, privind venitul minim garantat, pe anul 2018
 • privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercom unitară „ECONEAMT”,  din Zona 2, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 148.447 mp teren,proprietate private a comunei in administrarea Consiliului local

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2018_HCL_1 45 Ko 308
pdf 2018_HCL_2 2 Mo 562
pdf 2018_HCL_3 87 Ko 337
pdf 2018_HCL_4 93 Ko 311
pdf 2018_HCL_5 125 Ko 270
pdf 2018_HCL_6 119 Ko 306
pdf 2018_HCL_7 49 Ko 247
pdf 2018_HCL_8 50 Ko 254
pdf 2018_HCL_9 238 Ko 234
pdf 2018_HCL_10 86 Ko 224
pdf 2018_HCL_11 185 Ko 277
Sari la conținut