Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 1-8 din 15.01.2019

HCL nr. 1-8 din 15.01.2019

  1. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019;
  2. privind promovarea propunerii de înlocuire a denumirii unor străzi, situate în Comuna Horia, Judeţul Neamţ, în vederea analizei şi avizării de către Comisia de atribuire de denumiri judeţeană Neamţ;
  3. privind aprobarea planului de pază pe anul 2019;
  4. privind aprobarea Planului de Acţiune Anual şi a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 actualizată, privind venitul minim garantat, pe anul 2019;
  5. privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt, pe anul 2019;
  6. privind acordare mandat special reprezentantului comunei Horia in Adunarea Generala a Asociatiilor A.O.I. „AQUA NEAMT”;
  7. privind stabițire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pentru proiectare si deschidere exploatare de balast din perimetrele „Basta”, „Basta Aval” si „Basta Amonte” raul Siret;
  8. privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activităţilor în folosul comunităţii.

HCL nr. 1 din 15.01.2019

Anexa la HCL nr. 1 din 15.01.2019

HCL nr. 2 din 15.01.2019

HCL nr. 3 din 15.01.2019

HCL nr. 4 din 15.01.2019

Anexa la HCL nr. 4 din 15.01.2019

HCL nr. 5 din 15.01.2019

Anexa la HCL nr. 5 din 15.01.2019

HCL nr. 6 din 15.01.2019

HCL nr. 7 din 15.01.2019

HCL nr. 8 din 15.01.2019

Anexa la HCL nr. 8 din 15.01.2019

Sari la conținut