H.C.L. nr. 24 – 40 din 31.03.2023

31/03/2023 | 2023

 1. Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
 2. Pentru completarea HCL Horia nr. 2 din 31.01.2023 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA a unei suprafețe de 1 mp teren din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, în vederea realizării proiectului Montare STC în LEA 20 kV Roman Laminor-Slobozia, STALP 145 din ax, amplasat în localitatea Horia, comuna Horia, jud. Neamț.
 3. Pentru completarea HCL Horia nr. 18 din 28.02.2023 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DETGAZ GRID SA a unei suprafețe de 200 mp teren și suprafața de 2800 mp teren ocupat temporar din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, în vederea realizării proiectului Modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune în rețelele de joasă tensiune din gestiunea DELGAZ GRID Etapa 1-PTA 1 Horia, loc. Horia, com. Horia, jud. Neamț.
 4. Pentru completarea HCL Horia nr. 19 din 28.02.2023 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DETGAZ GRID SA a unei suprafețe de 260 mp teren și suprafața de 2500 mp teren ocupat temporar din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, în vederea realizării proiectului Modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune în rețelele de joasă tensiune din gestiunea DETGAZ GRID Etapa 1-PTA 1 Cotu Vames, com. Horia, jud. Neamț.
 5. Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Horia până la data finalizării și aprobarii noului PUG și RLU al comunei Horia.
 6. Privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului T.A.T Comuna Horia, județul Neamț la data de 31.12.2022.
 7. Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2020 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia.
 8. Privind solicitarea constituirii de către Consiliul Județean Neamț a unui drept de folosință gratuit în favoarea Comunei Horia.
 9. Privind aprobarea menținerii comunei Horia, județul Neamț în parteneriatul Asociației GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „ELISABETA CARAMAN” – CUI 33591736.
 10. Privind actualizarea componentei echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
 11. Privind delegarea președintelui ședinței.
 12. Privind modificarea anexei nr.2 la HCL. nr.99 din 31.08.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț.
 13. Privind aprobarea Acordului de parteneriat și asigurarea din bugetul local al comunei Horia, a contribuției în parteneriatul proiectului „Teatrul în sat”, cu implicarea școlarilor și elevilor din comuna Horia, județul Neamț.
 14. Privind constituirea comisiei de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui bun imobil (clădiri + teren în suprafață totală de 3.791 mp. – CF50296; CF 51262) situat administrativ în intravilanul satului Horia, comuna Horia, proprietatea SC DURO INVEST Societate cu Răspundere Limitată, în scopul includerii acestuia în domeniul public al comunei Horia – extindere sediu Primăria Comunei Horia, județul Neamț.
 15. Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția, fază studiul de fezabilitate / D.A.L.I și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARMEN SYLVA, STRADA ALEXANDRU CEL BUN, NR. 30, SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ”.
 16. Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția, fază studiul de fezabilitate / D.A.L.I și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ OTILTA CAZIMIR, STRADA PLOPULUI, NR. 62, SAT COTU-VAMEȘ, COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ”.
 17. Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția, faza studiul de fezabilitate / D.A.L.I și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere la Grădinița de copii – Școala Gimnazială Otilia Cazimir (construire grup sanitar), strada Cezar Biliac, nr. 2, sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț”.
Sari la conținut