Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 41 din 27.04.2023

HCL nr. 41 din 27.04.2023

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și documentației de avizare a lucrărilor de intervenție / a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE (ASFALTARE) STRĂZI ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Descarcă

Sari la conținut