H.C.L. 41 – 48 din 27.04.2023

27/04/2023 | 2023

  1. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și documentației de avizare a lucrărilor de intervenție / a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE (ASFALTARE) STRĂZI ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
  2. Privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Horia sau Siret, mal drept comuna Horia, județul Neamț.
  3. Privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Horia cu privire la oportunitatea achiziționării de către Comuna Horia a bunului imobil construcții + teren în suprafața totală de 3797 mp. (CF50296; CF51262) situat administrativ în intravilanul satului Horia, comuna Horia, proprietatea SC DURO INVEST Societate cu Răspundere Limitată, în scopul includerii acestuia în domeniul public al comunei Horia ca sediu Primăria Comunei Horia, județul Neamț.
  4. Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, pe anul 2023.
  5. Privind modificarea anexei la HCL nr. 15 din 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț.
  6. Privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public privind casarea autovehiculelor uzate, în vederea îmbunătățirii calității mediului.
  7. Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația de Inițiativă Locală Roman 2000.
  8. Privind modificarea art. 1, alin (1) la Hotărârea Consiliului Local nr. 31/31.03.2023 privind solicitarea constituirii de către Consiliul Județean Neamț a unui drept de folosință gratuită în favoarea Comunei Horia.
Sari la conținut